SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
7
2
7
1
1
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:35:00 SA

Đường Trịnh Hoài Đức

 

Dưới thời Pháp thuộc đường mang tên đường Gia Long. 1950, chính quyền Bảo Đại đi tên là đường Trịnh Hoài Đức và giữ lại cho đến nay. Trịnh Hoài Đức (1765-1825) là người Minh Hương. Ông làm quan dưới triều Nguyễn giữ chức Hàn lâm viện chế cáo, Hộ bộ thượng thư, Lễ bộ thượng thư... và từng giữ chức Hiệp Tng trấn Gia Định, ông được nhiều lần cử đi sứ nhà Thanh. Ông là người văn võ song toàn ông đ lại nhiều tập thi văn, địa lý, lịch sử, đặc biệt là tập “Gia Định thành thông chí” viết về lịch sử, địa lý vùng đất Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ ngày xưa.


Số lượt người xem: 2068    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm