SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
6
8
6
3
3
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:35:00 SA

Đường Vạn Kiếp

Thời Pháp thuộc đường có tên Rodiers. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đi tên là đường Vạn Kiếp và duy trì cho đến nay. Vạn Kiếp là tên một địa danh, là bến đò nam trên sông Lục Đầu thuộc tỉnh Hải Dương. Năm 1288, quân nhà Trn tại Vạn Kiếp đã chiến thắng quân giặc Nguyên - Mông một trận lớn. Sau đó quân Trần tiếp tục tiến công giặc, đại thắng trên sông Bạch Đằng.


Số lượt người xem: 2138    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm