SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
0
2
3
8
1
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:30:00 SA

Đường Trần Điện

 

Thời Pháp có tên đường Mousses. Năm 1955, đi thành đường Trần Điện và vẫn giữ cho đến nay. Trần Điện người Hà Nội, dưới thi Lý Nam Đế. Trần Điện có 2 người anh là Trần Điền và Trần Hóa. Ba anh em chạy giặc lạc sang Trung Quốc học được nghề kim hoàn, về nước, truyền lại cho nhiều người. Thợ kim hoàn làm vàng bạc tôn 3 anh em họ Trần làm t sư.


Số lượt người xem: 1967    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm