SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
7
2
6
6
5
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:30:00 SA

Đường Trần Hòa

 

Đường thời Pháp thuộc mang tên Matelot. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên thành đường Trần Hòa. Trần Hòa là em Trần Điện, quê ở Thăng Long. Ông có 3 anh em, vào thời Lý Nam Đế, có giặc Nam Chiếu quấy phá, ba anh em chạy lạc sang Trung Hoa. Trần Hòa sang nước Tàu học ngh thợ bạc, sau về nước ba anh em gặp lại nhau truyền nghề kim hoàn cho dân chúng.


Số lượt người xem: 2193    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm