SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
6
8
6
5
8
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:35:00 SA

Đường Trần Tuấn Khải

 

Đường này mới được mở mang từ sau năm 1945. Đến năm 1954, chính quyền Sài Gòn cải tạo lại và đặt tên đường Nguyễn Huỳnh Đức. Năm 1985, đường được đi tên là Trn Tuấn Khải.

 

Trần Tuấn Khải (1894- 1983) hiệu là Á Nam, người quê Nam Định, là nhà thơ được nhiều người yêu thích. Thơ ông mang nặng nỗi nim yêu mến quê hương, đất nước, như các bài “Anh Khoa”, “Hai chữ nước nhà”...


Số lượt người xem: 2027    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm