SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
6
8
8
6
0
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:35:00 SA

Đường Trần Tướng Công

 

Dưới thời Pháp thuộc đường có tên Ebénistes. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đi tên đường Trần Công Tương. Trần Công Tương làm quan dưới triều vua Lê Nhân Tông. Ông có lần đi sứ sang Trung Quốc, đến tỉnh Hồ Nam, học được nghề sơn mài. Khi về nước, ông truyền lại nghề sơn mài cho dân chúng. Ông được tôn là sư t nghề sơn mài.


Số lượt người xem: 2102    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm