SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
0
2
3
9
1
Đường phố 19 Tháng Sáu 2013 11:35:00 SA

Đường Trần Xuân Hòa

 

Đường mở từ năm 1948, đến năm 1950 đặt tên đường Châu Văn Tiếp. Năm 1985 đường được đi tên đường Trần Xuân Hòa. Trn Xuân Hòa, còn gọi là Phủ Cậu, đỗ cử nhân năm 1847 được bổ chức Tri Phủ. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp cùng Trương Định. Năm 1862, ông chỉ huy nghĩa quân đánh Pháp ở căn c Mỹ Trang, Bang Lênh thuộc Định Tường, chng may rơi vào tay giặc. Ỏng cắn lưỡi tự tử. Vua Tự Đức truy tặng ông hàm Quang Lộc tự Khanh, lập miếu thờ ở Quảng Trị là quê ông.


Số lượt người xem: 1971    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm