SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
8
1
7
9
1
Lịch làm việc của Lãnh đạo 25 Tháng Tư 2023 8:25:00 SA

Kế hoạch công tác tuần 18 của Thường trực UBND Quận 5

Tuần 18, năm 2023 (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai
 01/05/2023

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 ÂM LỊCH, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

(từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)

- Cả ngày: Đ/c Chủ tịch trực
- 8:00: Đ/c Phó Chánh VP.UBND trực
.

- 14:00: Đ/c Trưởng Phòng TNMT trực.

Thứ Ba
 02/05/2023

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 ÂM LỊCH, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

(từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)

- Cả ngày: Đ/c Phó Chủ tịch Kinh tế trực

- 8:00: Đ/c Phó Chánh VP.UBND trực.
- 14:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng TNMT trực
.

Thứ Tư
 03/05/2023

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 ÂM LỊCH, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

(từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)

- 8:00: Đ/c Trưởng BQL DAĐTXD trực.

- 14:00: Đ/c Trưởng Phòng VHTT trực.

Thứ Năm
 04/05/2023

- 8:00: Đ/c Chủ tịch làm việc với Công an Quận 5 về công tác kiểm tra, xử lý các điểm dừng, đón trả khách gây mất an toàn giao thông nhằm đảm bảo trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn quận.
- 10:00: Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT nghe báo cáo kết quả thực hiện và chương trình trọng tâm triển khai Kế hoạch kiểm tra, xử lý các điểm dừng, đón trả khách gây mất an toàn giao thông nhằm đảm bảo trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Q5
.

- 13:00: Đ/c Phó Chủ tịch Văn xã trực tiếp công dân.
- 14:00:
Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Kinh tế dự họp giao ban Đề án 06.

Thứ Sáu
 05/05/2023

- 8:00: Phó Chủ tịch Kinh tế dự Hội nghị đánh giá Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022 và triển khai Cuộc vận động năm 2023.

- 14:00: Đ/c Phó Chủ tịch QLĐT dự họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn Quận 5.

Thứ Bảy
 06/05/2023

- Cả ngày: Đ/c Chủ tịch trực.
- 8:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng Nội vụ trực
.

- 14:00: Đ/c Trưởng Phòng Kinh tế trực.

Chủ Nhật
 07/05/2023

- Cả ngày: Đ/c Phó Chủ tịch Kinh tế trực.
- 8:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng TCKH trực
.

- 14:00: Đ/c Phó Trưởng Phòng VHTT trực.

 

Ghi chú: Lịch công tác tuần dự kiến các nội dung, hoạt động của Thường trực Ủy ban nhân dân quận; sẽ được điều chỉnh, cập nhật và bổ sung theo yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất


Số lượt người xem: 333    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm