SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
6
7
0
3
2
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 17 Tháng Sáu 2019 2:25:00 CH

BÃI BỎ THÔNG TƯ VỀ THỜI GIAN TẬP SỰ CỦA GIÁO VIÊN

 

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Nội dung này được nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/5/2019. Theo đó, thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập nêu tại Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT chính thức bị bãi bỏ. Thay vào đó sẽ thực hiện theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Hiện nay, các chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập phải tập sự trong thời gian:

- 12 tháng với chức danh yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học

- 09 tháng với chức danh có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng

- 06 tháng với chức danh yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp

Trong khi đó, trước đây, Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT áp dụng thời gian tập sự như sau:

- 12 tháng với chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III.

- 09 tháng với chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III

- 06 tháng với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV

Đặc biệt, thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, nghỉ không lương và thời gian bị tam giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác sẽ không được tính vào thời gian tập sự.

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2019.  


Số lượt người xem: 552    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm