SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
0
7
7
5
4
7
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2017 9:15:00 SA

Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

 

Thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 22/6/2017, y ban nhân dân Quận 5 đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 5, các cơ quan, đơn vị có liên quan và y ban nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyên, ph biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là các nội dung về bảo hiểm y tế hộ gia đình, tổ chức đối thoại doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him tht nghiệp trong tình hình mới.

Tăng cường công tác kim tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him tht nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xử lý nghiêm các tổ chức chức, cá nhân có hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nht là hành vi trốn đóng, nợ đóng của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các doanh nghiệp thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua giao dịch điện tử, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho đối tượng tham gia; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, lương hưu cho đối tượng thụ hưởng thông qua hệ thống bưu điện; tổ chức chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội ngắn hạn trực tiếp cho người lao động thụ hưởng thông qua thẻ ATM; tổ chức rà soát và giao trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Bảo hiểm xã hội Quận 5 với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017. Tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao.


Số lượt người xem: 498    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm