SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
0
7
7
6
0
8
Tin tức sự kiện 02 Tháng Ba 2020 7:40:00 SA

Quận 5 phát động phong trào thi đua yêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (*)

 

Năm 2020 là năm tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đng bộ quận lần thứ XII. Phát huy kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019, trên cơ sở chủ đề năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo, Hành động - Hiệu quả”. Ủy ban nhân dân quận 5 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

 

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tập trung về cơ sở, có chủ đề, có nội dung thiết thực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do thành phố phát động, trong đó tập trung phong trào thi đua: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu, giải pháp của quận năm 2020. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hô Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn vói phong trào “Thi đua quyết thắng”; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/QU ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Quận ủy quận 5 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tập trung thực hiện 05 chương trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 5 lần thứ XI đề ra, nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng quận 5 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII (Đại hội điểm khu vực phía Nam) tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị sổ 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 5 nhằm chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2020; đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

6. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể quận về tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, tập thể và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và tổ chức giám sát trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

7. Chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, khó khăn; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

(*) Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân quận về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


Số lượt người xem: 108    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm