SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
3
7
2
3
Tin tức sự kiện 21 Tháng Mười 2016 7:35:00 SA

Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2016 – 2020

 

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, ngày 11/10/2016, Ủy ban nhân dân Quận 5 xây dựng Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2016 – 2020.

Với mục tiêu chung là kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em; đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. Cụ thể: Giảm tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích từ 0,4% trẻ em vào năm 2015 xuống còn 0,2% trẻ em vào cuối năm 2020. Hạn chế, không để xảy ra trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, số trẻ em bị tử vong do đuối nước, do tai nạn giao thông đường bộ. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn; 100% phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn. 100% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông. 70% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Duy trì tỷ lệ 100% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. 100% (15/15) phường trên địa bàn quận triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em. 100% cán bộ phụ trách công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em quận, phường, 80% cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em được tập huấn về kiến thức kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 100% chuyên trách trẻ em đều biết kỹ năng bơi; 100% nhân viên y tế phường, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

Bên cạnh việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em, quận cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường học đạt tiêu chuân Trường học an toàn. 100% phường trên địa bàn quận đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Hạn chế, không để xảy ra trẻ em bị tử vong do tai nạn giao thông đường bộ; 100% trẻ em trong độ tuồi tiểu học và trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Hạn chế, không để xảy ra trẻ em bị tử vong do đuối nước; 80% trẻ em trong độ tuổỉ tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 100% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; 15/15 phường trên địa bàn quận triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em. 100% các mục tiêu của Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả.


Số lượt người xem: 930    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm