SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
0
5
2
5
1
6
Bản tin quận 10 Tháng Tư 2017 8:50:00 SA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 8

 

Sáng ngày 4/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận 5 trong quý I năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2017. Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động năm 2016 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận 5 trong quý I năm 2017. Đồng thời thảo luận đề ra các nhiệm vụ trong tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/QU của Quận ủy các chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; triệt để thực hành tiết kiệm. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Tiến Sĩ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân quận có những kết quả tích cực sản phẩm cụ thể, có những nhân tố mới trong tổ chức thực hiện lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, các phố chuyên doanh; lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều; lĩnh vực an ninh – quốc phòng đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; lĩnh vực an ninh trật tự thì cũng có những chuyển biến rõ nhất là tỷ lệ phá án, kiềm chế phạm pháp hình sự…

Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở đánh giá những việc làm được, làm tốt và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời tới, Ủy ban nhân dân Quận cần phải có chương trình hỗ trợ cụ thể cho các phố chuyên doanh nằm trong tổng thể là hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Định kỳ gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến tháo gở khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hỗ trợ thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng, kết nối giữa người mua, người bán. Hỗ trợ những vấn đề liên quan thủ tục hành chính, thuế, xây dựng thương hiệu tạo điều kiện để mua bán nhộn nhịp hơn.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, đề nghị Ủy ban nhân dân rà soát, thực hiện mọi công tác chuẩn bị, các phần việc đẩ đáp ứng được nhiệm vụ sau khi được ủy quyền phân cấp trong việc thí điểm xây dựng các chung cư mới thay thế các chung cư cũ. Đây  là một trong những trọng tâm công tác hàng đầu trong quý II và thời gian tiếp theo. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự đô thị, kiên trì giải thích vận động trong nhân dân, trong các hộ kinh doanh nâng cao sự đồng thuận của người dân trong việc lập lại trật tự đô thị. Không để tái phát tình trạng chiếm lòng đường vỉa hè ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị phải hành động nhiều hơn nữa theo các chương trình do Quận ủy đề ra, phải cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước phải tổ chức cụ thể, thiết thực hơn nữa, phải dấy lên tinh thần phát triển doanh nghiệp, xây dựng phố chuyên doanh, tinh thần khởi nghiệp, tiến lên phong trào hành động tiết thực xây dựng quận, phường, khu phố, tuyến đường đạt các yêu cầu trật tự, vệ sinh an toàn, văn minh thương mại. Chung tay góp sức thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều, lấy yêu cầu định lượng để làm trọng tâm làm chủ đề để làm tuyên truyền vận động đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên đồng thuận, phải đặt các yêu cầu chính trị của Đảng bộ quận đi vào nhịp sống của đồng bào, hội viên, đoàn viên…


Số lượt người xem: 377    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm