SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
0
4
4
7
2
Bản tin quận 09 Tháng Bảy 2018 7:50:00 SA

Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận 5 tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

 

Ngày 6/7/2018, Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đến dự có đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền Quận 5, đồng chí Lê Quốc Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Quận, đồng chí Phạm Nam Vĩnh An – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc quận, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.

 

 Đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền Quận 5 trao tặng giấy khen cho 03 tập thể chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh –năm 2017

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên nâng cao tính tự giác gương mẫu của người đảng viên. Ngoài việc phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đảng viên, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thông tin tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, báo cáo thời sự gắn với giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn; tổ chức và cử 100% đảng viên tham gia các lớp học do Quận ủy tổ chức về báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các buổi học tập Nghị quyết, nghe thông tin tình hình thời sự... do Quận ủy tổ chức.

 

Các Cấp ủy chi bộ luôn quan tâm tăng cường quán triệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến từng đảng viên; qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm trong công tác, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, tạo được sự nhất trí của cán bộ đảng viên trong việc chấp hành, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; xây dựng đơn vị đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ luôn được Đảng bộ chú trọng. Toàn Đảng bộ hiện có 17 chi bộ trực thuộc, 169 đảng viên (04 dự bị). Hoạt động của các chi bộ có nhiều tiến bộ, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Nội dung sinh hoạt Chi bộ được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các yêu cầu về nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ và đúng quy chế Chi bộ. Về công tác phát triển Đảng: nguồn quần chúng ưu tú của Đảng bộ hiện có 23 người. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ đã chuyển 05 hồ sơ đề nghị kết nạp về Quận ủy, đang làm quy trình kết nạp đảng cho 03 hồ sơ, gửi Quận ủy thẩm định về tiêu chuẩn chính trị 13 hồ sơ. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Quận ủy; có 8/17 chi bộ trực thuộc đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2017, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 98,2%.

 

Đồng chí Phạm Nam Vĩnh An – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 5 trao tặng giấy khen cho 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, kiểm tra chế độ nền nếp sinh hoạt định kỳ, kiểm tra tình hình thu chi đảng phí ở các Chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”... Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những hạn chế thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm.

 

Bên cạnh công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng bộ đặt lên hàng đầu. Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ hàng năm tăng bình quân 11,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng hàng năm tăng bình quân 4% so cùng kỳ. Quận đã triển khai các biện pháp điều hành ngân sách hiệu quả; số thu ngân sách năm 2017 đạt 101,56% kế hoạch, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 50,04% kế hoạch. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Tăng cường việc vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định phát triển thị trường. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, định hướng phát triển đối với các phố chuyên doanh để phục vụ cho công tác du lịch.

Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường được chú trọng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000). Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về tình trạng ngập và các biện pháp giảm ngập trên địa bàn quận; vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện việc cải tạo các tuyến vỉa hè trên địa bàn, vận động các tổ chức cùng tham gia thực hiện cải tạo mảng xanh khu vực xung quanh trụ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân kết hợp với việc đề ra các giải pháp thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị; triển khai chương trình “phân loại rác tại nguồn” trên địa bàn Phường 1, 3, 6, 8, 10. Tổ chức ra quân xử lý đồng loạt, cùng thời điểm tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường theo tuyến đường trên địa bàn quận; tiếp tục tập trung công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

 

Quang cảnh hội nghị

Hoạt động lễ hội, văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc được tổ chức với nhiều loại hình phong phú, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc tổ chức và tham gia các giải thể thao cấp quận và Thành phố. Phong trào học sinh rèn luyện thân thể thường xuyên theo tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 99,9%.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm được quan tâm thực hiện. Quận tiếp tục giữ vững chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và hiệu quả của công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận đến năm 2020. Các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh… được triển khai thực hiện tốt, không để dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, các đối tượng chính sách xã hội được chăm lo thường xuyên. Quận đã đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đảm bảo tiến độ và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ phá án đảm bảo cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Về công tác 3 giảm, 15/15 phường tiếp tục được quận công nhận Phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2017. Công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy tại địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Về tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ trên cả 3 mặt. Công tác quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng toàn dân được thực hiện tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cả 2 cấp quận - phường.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì. Quận tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 11 thủ tục hành chính.  Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Huy nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 2018, toàn Đảng bộ cơ quan chính quyền cần tập trung phổ biến những thông tin, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Cấp ủy chi bộ phải sâu sát, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng, giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng mới phát sinh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, có tư duy sáng tạo và kiến thức chuyên môn vững vàng. Tăng cường giáo dục ý thức rèn luyện và kiểm tra về phong cách, đạo đức, lối sống từng cán bộ, đảng viên. Chú trọng nhiệm vụ giám sát và kiểm tra các dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa, hạn chế đảng viên, cán bộ vi phạm. Đẩy mạnh công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm trong cán bộ đảng viên. Thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm theo đúng dự toán được giao. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện tốt quy trình thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trên địa bàn; tổ chức đấu thầu các công trình xây dựng trụ sở, khởi công các công trình cải tạo theo kế hoạch đề ra. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp giáo dục truyền thống dân tộc nhân các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngành nghề nhạy cảm. Tham gia tốt các giải thi đấu thể dục thể thao toàn quốc và quốc tế... Đặc biệt, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông.

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận 5 đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh –năm 2017, 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 04 tập thể và 09 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.


Số lượt người xem: 325    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm