SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
6
1
8
8
7
Bản tin quận 13 Tháng Tám 2018 8:00:00 SA

Sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"

 

Sáng ngày 9/8 Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5 đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" giai đoạn 2013 - 2018. Dự Hội nghị có Thượng tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố dự và đồng chí Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5.

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự quận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên để triển khai, thực hiện và đổi mới chương trình, nội dung, cách thức, phương pháp tiến hành, kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại; coi trọng diễn giải với đưa ra các dẫn chứng minh họa, áp dụng công nghệ thông tin, trình chiếu để người nghe dể hiểu, dể nhớ và làm theo.

 

Đồng chí Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trao tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"

Nội dung giáo dục tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ";  âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về đối tượng, đối tác; kết hợp giữa "xây” và "chống” để nâng cao nhận thức, tư tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị được quan tâm, củng cố, kiện toàn; hình thức, phương pháp giáo dục được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, chất lượng nhiều mặt được nâng lên. Hàng năm, tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, Báo cáo viên giỏi trong LLVT quận bồi dưỡng năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Qua hội thi lựa chọn những cán bộ giảng dạy Chính trị xuất sắc tham gia hội thi cấp Thành phố, Quân khu và Toàn quân đạt nhiều kết quả cao.

Dự và phát biểu tại hội nghị Thượng tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5 đã đạt được qua 5 năm thực hiện đề án. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, thiết thực và hiệu quả đề án; chú trọng đổi mới, phổ biến giáo dục phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo dục chính trị đảm bảo số lượng, chất lượng đặc biệt nắm bắt, sử dụng được với hệ thống công nghệ thông tin mới, tổ chức đăng ký mô hình giáo dục chính trị và nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án tại đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 cũng đã trao tặng giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.


Số lượt người xem: 189    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm