SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
1
2
3
9
4
4
Bản tin quận 24 Tháng Mười Hai 2018 8:00:00 SA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 15

 

Ngày 19/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân năm 2018. Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Canh Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về dự thảo báo cáo kết quả Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác vận động Nhân dân năm 2018 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 15

Theo đó, Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ và sản xuất công nghiệp - xây dựng đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác bình ổn thị trường, kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Số thu thuế Công thươmg nghiệp vượt 2,16% kế hoạch năm, tăng 12,05% so cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp: thường xuyên tuyên truyền đến tổ chức và cá nhân các quy định pháp luật, các giải pháp về tăng cường mảng xanh trên các tuyến đường, trụ sở cơ quan, các giải pháp xây dựng, cải tạo lề đường, vĩa hè với phương thức xã hội hóa... đã góp phần mang lại mỹ quan đô thị, hạn chế kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tốt, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” tiếp tục triển khai sâu rộng đến nhân dân. Chất lượng công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững. Đảm bảo thực hiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, khó khăn, trẻ em, người dân tộc... được quan tâm thực hiện.

Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự kéo giảm so với cùng kỳ. Trật tự giao thông trên địa bàn tương đối ổn định. Việc quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện được tập trung thực hiện, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành để phục vụ cho nguời dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư ngày một tốt hơn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện có hiệu quả; chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền được tăng cường; góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định về kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hướng dẫn, khắc phục các hạn chế, ngăn ngừa các trường hợp sai phạm có thể xảy ra.

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo, Ủy ban nhân dân quận có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp; chú trọng công tác phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư ngày một tốt hơn. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ quận tiếp tục đạt những kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả thu hút đông đảo nhân dân tham gia; tổ chức thực hiện được nhiều công trình thi đua yêu nước; nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, thiết thực sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, đáp ứng được lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, qua đó đã tạo được sự phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Tại hội nghị, có 45 lượt phát biểu, 103 ý kiến, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ mặt được, chưa được và đề xuất các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới, nổi bật trên các lĩnh vực: an ninh trật tự; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn; công tác chỉnh trang đô thị, sửa chữa chung cư; phát triển đảng viên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Tiến Sĩ ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thể hiện trách nhiệm của đại biểu trong việc đóng góp, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác vận động Nhân dân của quận. Đồng chí cũng thông tin nhanh một số nội dung về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

 

Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Quận ủy cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị cn nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao cht lượng đời sng ca người dân, đáp ứng s đồng thun và mong đợi ca cán b, đảng viên và người dân. Đặc biệt, đẩy mạnh nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác cải cách hành chính, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn.phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận đã đề ra trong năm 2019, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI cũng như Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/QU của Quận ủy đã đặt ra.

Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, đưa các nội dung dân vận khéo gắn với các nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch đẹp và giảm ngập nước”. Trước mắt các ban ngành đoàn thể quận cần tập trung tổ chức chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 thật tốt cho nhân dân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sung túc, trên tinh thần mọi người đều có Tết.

Đồng chí cũng kêu gọi toàn Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm cao, vì chất lượng cuộc sống tốt hơn của người dân, quyết tâm thực hiện với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân và Thành phố. Cả hệ thống chính trị sát cánh cùng Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy dốc lòng, dốc sức dù gặp khó khăn trở ngại cũng quyết tâm làm bằng được với kết quả cao nhất, tốt nhất.


Số lượt người xem: 688    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm