SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
5
5
0
1
9
0
Bản tin quận 04 Tháng Ba 2019 7:55:00 SA

Ban Dân vận Quận ủy tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2018

 

Chiều ngày 28/02/2019, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2018. Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận, lãnh đạo cấp ủy cơ sở thuộc quận.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Công tác dân vận của Đảng bộ quận tiếp tục đạt những kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tư an toàn xã hội trên địa bàn quận. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có những chuyển biến khá tích cực, tập trung đề ra nhiều giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót trong công tác dân vận, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận của chính quyền được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, củng cố; đẩy mạnh công tác xây dựng, tập hợp và phát triển lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, các phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhân dân, đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các Chương trình, Nghị quyết của Quận về công tác dân vận được thực hiện có hiệu quả. Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, việc thực hiện chương trình an sinh xã hội đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân các giới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có tác động tích cực đến công tác dân vận của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và từng bước nâng cao về chất lượng.

 

Đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2019

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của quận tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các đơn vị đã tổ chức tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018; củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2018 theo quy định, tổ chức hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp, việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là các chế độ về lương, thưởng tết, chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Ban chỉ đạo quận đã phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xác định nội dung trọng tâm ở từng loại hình. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động nâng cao nhận thức hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cải cách thủ tục hành chính, công tác dân vận của chính quyền; công khai, minh bạch các chế độ, chính sách góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao tặng giấy khen cho các tập thể

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Chính quyền và các đoàn thể chú trọng quan tâm, người dân thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng chính quyền, địa phương, tham gia giám sát, kiểm tra chủ yếu vào những lĩnh vực như: thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, trật tự lòng lề đường, an ninh, đời sống, chăm lo diện chính sách, giảm nghèo, trao tặng học bổng .v.v…góp phần ổn định chính trị, đời sống xã hội trên địa bàn quận.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng vẫn được thực hiện, qua kết quả thăm dò ý kiến tổ chức, công dân về giải quyết hồ sơ hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tỷ lệ hài lòng được duy trì ở mức bình quân trên 98%. Các phường đã quan tâm bố trí, bồi dưỡng cán bộ tiếp dân đáp ứng yêu cầu công tác “Cải cách hành chính” theo đúng quy định. Việc tổ chức lấy ý kiến trong dân được đảm bảo về chất lượng và số lượng thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công tác công khai tài chính đối với các nguồn quỹ thu từ các khoản đóng góp của dân .v.v…được các phường công khai và thực hiện tốt.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương phát động và thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”, tại hội nghị, Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân vận Quận ủy ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2019 với 21 nội dung.

 

Đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trao tặng giấy khen cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng ghi nhận và đánh giá cao nổ lực của tập thể cán bộ làm công tác dân vận, Ban dân vận Quận ủy, Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thực hiện công tác dân vận năm 2018. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng chí cũng đề nghị Ban Dân vận Quận ủy và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhanh chóng khắc phục những tồn tại của năm 2018, triển khai nhiệm vụ, công tác dân vận năm 2019. Đặc biệt thực hiện công tác dân vận gắn với “Năm dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương phát động và chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Các cơ quan, địa phương phải xem công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị mình, phải thực hiện thường xuyên; chủ động nắm bắt, theo dõi, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, không để xảy ra điểm nóng; tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

Trong dịp này, Quận ủy đã khen thưởng 15 tập thể và 48 cá nhân có thành tích trong công tác dân vận; 12 tập thể, 14 cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.


Số lượt người xem: 77    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm