SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
2
9
9
0
1
1
Bản tin quận 15 Tháng Bảy 2019 8:05:00 SA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 17

 

Ngày 10/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tổ chức hội nghị lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Võ Tiến Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã thông qua Tờ trình dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình 6 tháng cuối năm 2019 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân; Tờ trình về dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận 5 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình hành động của Quận ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo chất lượng.

Công tác xây dựng chính quyền, Ủy ban nhân dân quận có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự kéo giảm so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và chú trọng công tác phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tiến độ các dự án trọng điểm được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư ngày một tốt hơn.

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ quận tiếp tục đạt những kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả thu hút đông đảo quần chúng các giới tham gia; tổ chức thực hiện được nhiều công trình thi đua yêu nước; nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, đáp ứng được lợi ích chính đáng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, qua đó đã tạo được sự phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng hệ thống tổ chức của từng đoàn thể cũng được quan tâm đầu tư đúng mức, tạo thuận lợi cho việc tập hợp, xây dựng lực lượng chính trị ở khu vực ngoài Nhà nước và địa bàn dân cư.

 

Đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước thực hiện trong 6 tháng ước đạt 12.907 tỷ đồng, tăng 12,01% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước thực hiện trong 6 tháng ước đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.034 tỷ đồng, đạt 51,21% kế hoạch năm (2.019 tỷ đồng), bằng 93,83% so cùng kỳ. Trong đó, số thu thuế Công Thương nghiệp ước là 619 tỷ đồng, đạt 51,58% kế hoạch năm, tăng 7,65% so cùng kỳ. Nguyên nhân giảm thu ngân sách Nhà nước là do không có nguồn thu đột biến từ tiền thuê đất so với cùng kỳ năm 2018, số thuế Công Thương nghiệp tăng là do sự tăng trưởng của một số lĩnh vực, gồm: Kim khí điện máy, nhà hàng – khách sạn, bất động sản, thủy hải sản, thời trang…

Ủy ban nhân dân quận đã cấp 773 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký hơn 27,1 tỷ đồng (trong đó cấp mới 543 hộ, cấp đổi 178 hộ). Có 282 doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn (đạt 39,2% chỉ tiêu năm 2019), tổng số vốn đăng ký là 1.192,43 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 10.333 hộ kinh doanh, 7.390 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 01 loại hình kinh tế hợp tác (Quỹ tín dụng Chợ Lớn) đang hoạt động. Quận đã hoàn tất xây dựng phần mềm Cơ sở kinh tế và thực hiện số hóa dữ liệu thông tin quản lý đối với hộ kinh doanh trên địa bàn, hoàn tất lắp đặt phần cứng, tủ rack… Hiện đang tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống, xây dựng quy chế sử dụng hệ thống và lấy ý kiến góp ý các đơn vị liên quan.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019, ước đạt 9,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,89% so với kế hoạch năm. Giá trị giải ngân ước đạt 8,9 tỷ, chiếm tỷ lệ 16,93% so với kế hoạch năm; quyết toán được 6 công trình với tổng giá trị 38,2 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thi công công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8, Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 13, Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14, xây dựng trường Mầm non 3, Cải tạo Câu lạc bộ Lam Sơn và sửa chữa các trường học trong dịp hè theo kế hoạch.

Thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận, đã được Sở Xây dựng ghi vốn bổ sung vốn đợt 2 cho công tác cải tạo, sửa chữa 33 công trình theo Quyết định số 336/QĐ-SXD-TĐDA ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Sở Xây dựng. Đến nay đã triển khai thi công các công trình trên, bên cạnh đó đã đã triển khai thực hiện và hoàn thành 03 công trình sửa chữa khẩn cấp.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chc tt, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” tiếp tục triển khai sâu rộng đến nhân dân. Chất lượng công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững. Đảm bảo thực hiện công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Qua khảo sát 717 hộ (351 hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 -2020 và 366 hộ dân), kết quả, quận không có hộ nghèo và có 180 hộ cận nghèo (742 nhân khẩu) tỷ lệ 0,43%. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự kéo giảm so với cùng kỳ. Trật tự giao thông trên địa bàn tương đối ổn định. Việc quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện được tập trung thực hiện, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân quận đã tiếp nhận và giải quyết 89.589 hồ sơ hành chính các loại. Kết quả khảo sát thăm dò ý kiến tổ chức, công dân về việc giải quyết hồ sơ hành chính bằng hình thức phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, phần mềm đánh giá hài lòng của Thành phố và gọi điện thoại trực tiếp cho cá nhân, tổ chức thường xuyên đạt mức độ hài lòng ở mức bình quân trên 97,62% (123 lượt đánh giá hài lòng/126 lượt đánh giá).

Tại hội nghị, có 34 lượt phát biểu, 81 ý kiến, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ mặt được, chưa được và đề xuất các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới, nổi bật trên các lĩnh vực: an ninh trật tự; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn; công tác chỉnh trang đô thị, sửa chữa chung cư; phát triển đảng viên…

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương HồngPhó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương HồngPhó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, 15 phường góp phần làm cho bộ máy chính quyền quận vận hành mạnh mẽ thực hiện tốt các chương trình hành động kế hoạch của Quận ủy. Để thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận đã đề ra trong năm 2019, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI cũng như Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/QU của Quận ủy đã đặt ra, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Đẩy nhanh tiến độ trin khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là công tác thực hiện kế hoạch sửa chữa các chung cư cũ trong năm 2019. Quan tâm to môi trường thuận li cho doanh nghip, h kinh doanh hot động; phát trin cơ cấu kinh tế thiên v du lch, dch v và thương mại; là cơ sở để định hình việc phát triển du lịch, dịch vụ trong nhiệm kỳ tới. Kiên trì thực hiện hỗ trợ các phố chuyên doanh phát triển lâu bền, có kết quả tích cực. Thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan chính quyền; giảm bớt thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch đẹp và giảm ngập nước”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị; tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của cơ quan nhà nước, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thành phố và quận. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận và đấu tranh với nội dung sai trái trên không gian mạng; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ đảng viên và trong tổ chức Đảng. Tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp…


Số lượt người xem: 368    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm