SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
6
2
7
6
0
Bản tin quận 20 Tháng Mười Hai 2021 7:50:00 SA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 lần thứ 11 (Mở rộng)

 

 

Ngày 17/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (Mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5 chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Theo đó, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân theo Nghị quyết số 04-NQ/QU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội nghị lần thứ 04 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII. Qua đó, toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch nhằm cụ thể hóa chương trình, đề án từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo chất lượng.

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo; Ủy ban nhân dân quận có nhiều nỗ lực, cố gắng. Công tác chuẩn bị, tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày bầu cử đảm bảo an toàn, thành công và đúng pháp luật. Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các công tác trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá tốt, việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số đúng quy định. Bên cạnh đó, quận tập trung chỉ đạo các ngành, các phường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từng bước đưa quận cùng thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022

Trong công tác vận động nhân dân, Đảng bộ quận đã nỗ lực xây dựng và phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong tình hình cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động, các phong trào có sức lan tỏa trong nhân dân, đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, người dân đồng thuận và đánh giá cao công tác thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tình hình các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận tiếp tục giữ vững sự ổn định, tiếp tục cùng chính quyền từ quận đến cơ sở tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó cộng đồng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Theo đó, Từ ngày 27/5/2021, Quận 5 xuất hiện ca nhiễm đầu tiên đợt dịch thứ 4, quận triển khai tập trung các giải pháp: tiêm vắc xin nhanh nhất có thể trong cộng đồng, chăm sóc F0 để hạn chế tử vong, tầm soát thần tốc ngăn chặn lây lan. Trong thời gian tập trung kiểm soát dịch bệnh, Quận 5 huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ về y tế, an sinh xã hội, có nhiều mô hình hay, các giải pháp kịp thời đã góp phần đạt mục tiêu đề ra của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 là chăm lo về y tế, hạn chế tử vong. Quận đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của Thành phố, áp dụng thực tế tình hình của địa phương; Quận cũng là một trong những quận đạt được kiểm soát dịch bệnh, chăm lo tốt an sinh xã hội trong suốt giai đoạn chống dịch Covid-19.

Quận 5 là quận tập trung kinh tế về ngành thương mại – dịch vụ, trong đó chiếm hơn 90% đơn vị kinh tế là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, là đối tượng bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19. Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ ước đạt 18.577 tỷ đồng, bằng 59,84% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng từ 11% - 13%); giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 5.150 tỷ đồng, bằng 58,87% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng từ 4% - 6%). Công tác thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.668 tỷ đồng, đạt 81,2% kế hoạch năm (2.054 tỷ đồng), bằng 83% so cùng kỳ. Trong đó, số thu thuế Công Thương nghiệp ước là 927 tỷ đồng, đạt 77,25% kế hoạch năm, bằng 81% so cùng kỳ. Các dự án đầu tư công theo kế hoạch năm 2021 không triển khai đượcphải điều chỉnh giảm vốn. Thời gian thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 kéo dài, chỉ mới hoàn thành 01 đồ án. Công tác vệ sinh môi trường trong thời gian giãn cách xã hội còn nhiều tồn tại.

 

Đồng chí Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022

Việc xây dựng chính quyền đô thị được quan tâm thực hiện, các nhóm công việc được triển khai đầy đủ theo mục tiêu, chủ đề năm đề ra. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, đúng pháp luật, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Quận ủy, sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị nhất là trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội; việc thực hiện nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt và phục hồi kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị toàn hệ thống chính trị quận phải tập trung, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, chú trọng thảo luận, trao đổi, thống nhất nhận thức và hành động; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo mục tiêu kép bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động bám sát ý nghĩa chủ đề năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh về công tác xây dựng chính quyền “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa trong nhân dân, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là công tác thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thường xuyên của hệ thống chính trị. tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị của quận, đồng thời kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực

Hội nghị đã chia tổ thảo luận, qua thảo luận tại hội nghị, có 28 lượt phát biểu, 81 ý kiến, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ mặt được, chưa được và đề xuất các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới, nổi bật trên các lĩnh vực: phòng chống dịch bệnh Covid – 19, an ninh trật tự; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn; công tác chỉnh trang đô thị, phát triển đảng viên…

 

Hội nghị biểu quyết thông qua nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chia sẽ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đồng thời đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị cần nỗ lực nhiều hơn nữa “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tiếp tục chú trọng công tác quản lý đảng viên, công tác phát triển đảng viên, quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, luân chuyển cán bộ để kịp thời bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trước mắt các ban ngành đoàn thể quận cần tập trung tổ chức chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 thật tốt cho nhân dân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sung túc, trên tinh thần mọi người đều có Tết. Đồng chí cũng kêu gọi toàn Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm cao, vì chất lượng cuộc sống tốt hơn của người dân, quyết tâm thực hiện với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm làm bằng được với kết quả cao nhất, tốt nhất.

 

 


Số lượt người xem: 146    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm