SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
8
4
2
4
7
Bản tin quận 31 Tháng Ba 2023 1:55:00 CH

Quận 5 tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, lễ đăng ký Quận 5 đạt chuẩn đô thị văn minh

 

 

 

Sáng ngày 31/3/2023, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5 đã tổ chức hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Phó Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 5; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”quận; Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”14 phường và đại diện các khu phố, các đơn vị đạt danh hiệu văn hóa năm 2022.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Quận 5 ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Với sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân từ khu phố, tổ dân phố đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ quận đến phường đều thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thực hiện phong trào. Qua thực hiện phong trào, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, tình cảm cộng đồng, tình làng nghĩa xóm gắn bó, đoàn kết hơn; tinh thần tương thân, tương trợ được nâng cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận.

 

Năm 2022, Ban Chỉ đạo các phường triển khai và vận động 100% hộ đăng ký, kết quả bình chọn 31.354/32.307 gia đình văn hóa ( đạt tỷ lệ 97,05%); Việc xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị được triển khai, thực hiện đồng bộ, sâu rộng tạo sự chuyến biến tích cực trong nhận thức của người dân, qua kiểm tra có 99/99 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa (đạt tỷ lệ 100%), 14/14 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị (đạt tỷ lệ 100%); Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được thực hiện theo các tiêu chí văn minh – sạch đẹp – an toàn, có 254/256 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa (đạt tỷ lệ 99,2%).

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ biểu dương các đơn vị đã có nhiều đóng góp cho phong trào trong thời gian qua và mong rằng các cơ quan đơn vị các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và nỗ lực hơn nữa trong năm 2023. Đồng chí cũng chia sẻ, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký xây dựng quận đạt chuẩn đô thị văn minh và phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

Đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ cũng giao trách nhiệm cho các đơn vị triển khai thực hiện xây dựng Quận đạt chuẩn Đô thị Văn minh, cụ thể: Giao Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách tiêu chí Quy hoạch đô thị; giao Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế phụ trách tiêu chí giao thông đô thị; giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Y tế phụ trách tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; giao Công an quận phụ trách tiêu chí an ninh, trật tự đô thị; giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Văn phòng Ủy ban nhân dân phụ trách tiêu chí thông tin, truyền thông đô thị; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Chi cục Thống kê phụ trách tiêu chí Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị; giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Tư pháp phụ trách tiêu chí Văn hóa, thể thao đô thị; giao Phòng Y tế; Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách tiêu chí Y tế, giáo dục đô thị; Giao Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân phối hợp Ban Tổ chức Quận ủy; Ban Dân vận Quận ủy phụ trách tiêu chí hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức lấy ý kiến người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận, công nhận lại quận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời hướng dẫn các phường thực hiện tại cơ sở. Đề nghị Liên đoàn Lao động quận chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quận và các phường tổ chứcthực hiện công nhận, công nhận lại danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân các phường cũng đã đăng ký 14 công trình để hưởng ứng xây dựng Quận 5 đạt chuẩn đô thị văn minh. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận đã khen thưởng 6 khu phố đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu khu phố văn hóa (2018 – 2022); 93 khu phố văn hóa và 6 phường văn minh đô thị giai đoạn 2021 – 2022, giai đoạn 2018 – 2022.


Số lượt người xem: 90    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm