SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
9
1
1
0
1
Bản tin quận 26 Tháng Mười Một 2018 10:15:00 SA

Quận 5 tổ chức Hội nghị triển khai quy định đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

 

Ngày 22/11/2018, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có ông Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 và trên 250 đại biểu là lãnh đạo, Chủ tịch công đoàn, kế toán các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận.

 

Đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Huy nhấn mạnh việc đánh giá, phân loại theo quy định mới này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đồng chí cũng yêu cầu việc đánh giá, xếp loại hàng quý phải chính xác, khách quan; không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại nêu trên, quận sẽ chi thu nhập tăng thêm đối với công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Phòng Công chức – Viên chức Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, người đứng đầu các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình. Việc đánh giá người đứng đầu là công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. Đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban nhân dân phường sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhận xét, đánh giá. Kết quả đánh giá, phân loại hàng quý là căn cứ để tăng thu nhập hàng quý đối với công chức. Đây cũng là căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua và là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức. Ba nhóm tiêu chí để đánh giá, phân loại, gồm: ý thức tổ chức, kỷ luật, phẩm chất đạo đức (tối đa 20 điểm); năng lực, kỹ năng (tối đa 30 điểm) và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tối đa 50 điểm).

Trong đó, công chức hoàn thành từ 90% đến 100% công việc đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng mới được đạt điểm tối đa của nhóm tiêu chí về thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Trường hợp công chức hoàn thành dưới 50% kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ bị 0 điểm. Theo quyết định, kết quả chấm điểm sẽ phân loại công chức thành 4 nhóm, gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 80 đến 100 điểm); hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 65 đến dưới 80 điểm); hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (từ 50 đến dưới 65 điểm) và không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm). Công chức bị kỷ luật trong quý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Quang cảnh hội nghị

Việc đánh giá được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý. Trước tiên, công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác để đồng nghiệp góp ý kiến (bằng phiếu theo mẫu). Sau đó, cấp trên hoặc người có thẩm quyền nhận xét, đánh giá, phân loại. Chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá, phân loại thì phải thông báo công khai kết quả đến công chức.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng trao đổi, giải thích một số vướng mắc của các đại biểu để công tác triển khai Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đạt hiệu quả, chính xác.


Số lượt người xem: 463    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm