SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
5
8
3
3
7
Bản tin quận 17 Tháng Sáu 2019 1:40:00 CH

Tập huấn công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào và Sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào 6 tháng đầu năm 2019

 

Sáng ngày 07/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 5 phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 và Quận đoàn 5 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào và Sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào 6 tháng đầu năm 2019.

 

Đại biểu tham dự

Hội nghị đã được nghe ông Lê Văn Thu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Đối ngoại nhân dân - Kiều bào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tập huấn về công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào trong điều kiện hội nhập quốc tế nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, trong cán bộ, hội viên, đoàn viên từ quận đến cơ sở về vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời trao đổi một số nội dung cơ bản về công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào tại cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình sự kiện của đất nước trong thời gian tới đến hệ thống chính trị - xã hội tại 15 phường.

Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Trọng Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 trình bày báo cáo Sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào Quận 5 trong 6 tháng đầu năm 2019 và dự thảo chương trình công tác Đối ngoại nhân dân - Kiều bào 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị cũng đã trao đổi những vấn đề nhằm đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Đối ngoại nhân dân - Kiều bào một cách đa dạng, phong phú và phù hợp từng đối tượng từ quận đến cơ sở; từ đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ của Kiều bào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2019 của quận.


Số lượt người xem: 674    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm