SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
5
8
5
0
0
Bản tin quận 24 Tháng Sáu 2019 8:10:00 SA

Hội thi Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); ngày 26/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Quận Đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo Trung tâm Văn hóa Quận 5 phối hợp tổ chức Hội thi Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối tượng tham gia: nhân dân các giới; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên, giáo viên đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn Quận 5.

Hình thức: Mỗi đơn vị đăng ký thành đội thi gồm 5 người. Hội thi được tiến hành qua 2 phần thi, mỗi đội thi tham gia: Phần thi trắc nghiệm: Đội thi cử 4 thành viên tham gia theo hình thức giơ bảng chọn đáp án. Phần thi thuyết trình:  Mỗi đội cử một thành viên thuyết trình, thời gian từ 7 đến 10 phút, khuyến khích có minh họa bằng các hình thức ca, múa, trình chiếu hình ảnh tư liệu. Nội dung minh họa gửi về Ban tổ chức trước ngày thi 7 ngày. Thí sinh trình bày nội dung bài viết theo nội dung quy định, đánh  máy vi tính trên khổ giấy A4, kiểu chữ Time new Roman, cỡ chữ 14; có minh họa hình ảnh, trang trí đẹp, đóng cuốn. Bài viết cần ghi rõ tên đơn vị, danh sách địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên đơn vị công tác, học tập hoặc nơi tham gia sinh hoạt.

Nội dung: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nội dung trọng tâm trong Di chúc Bác Hồ, giá trị lịch sử và thời đại, về tính giáo dục, về ý nghĩa của bản Di chúc Bác Hồ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thời gian tổ chức: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/8/2019: các đội dự thi đăng ký và gửi về Ban Tổ chức hoặc đơn vị chủ quản danh sách thành viên tham gia và bài dự thi theo nội dung đã nêu. Ngày 19/8/2019: Họp bốc thăm thứ tự dự thi. Ngày 25/8/2019: Tổ chức Hội thi, Tổng kết, trao giải.


Số lượt người xem: 635    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm