SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
0
6
5
6
7
Bản tin quận 01 Tháng Bảy 2019 8:00:00 SA

Hội nghị báo cáo chuyên đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực âm nhạc và văn học nghệ thuật

 

Ngày 24/6/2019, tại hội trường 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trên lĩnh vực âm nhạc và văn học nghệ thuật cho trên 500 cán bộ, đảng viên tại Quận 5 dự nghe.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thực trang và các vấn đề về  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trên lĩnh vực âm nhạc và văn học nghệ thuật. 

Âm nhạc và văn học, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện và tăng cường đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực nhạy cảm này là vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay; tình trạng chạy theo thị hiếu tầm thường của số ít cá nhân nghệ sỹ và một bộ phận công chúng, nên bỏ qua đặc trưng cái đẹp mà đi vào mô tả những gì gần với bản năng. Đó là "sáng tác" chạy theo số lượng; vì lợi nhuận chiều theo những tâm lý xã hội nhất thời, tầm thường… Đó là sự a dua, nói theo những ý kiến trái chiều, nói ngược với những quan điểm chính thống để được chú ý…

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực âm nhạc, văn học, nghệ thuật là một bộ phận của đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để đạt hiệu quả cao, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý với phát huy vai trò, sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực này.


Số lượt người xem: 95    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm