SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
5
2
2
9
2
Bản tin quận 29 Tháng Bảy 2019 10:25:00 SA

Xử lý nguồn tồn từ việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND.

 

Ngày 15/7/2019, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã ban hành văn bản về việc xử lý nguồn tồn từ việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND.

Theo đó, hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐUBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (thay thế Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Theo Công văn số 6840/STC-BVG ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài chính Thành phố trình y ban nhân dần Thành ph, theo đó có nêu: "Đối với giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến thời điểm hiện nay: theo quy định Ủy ban nhân dân Thành phố phải ban hành mức giá tối đa áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, do đó để tạo cơ sở pháp lý cho đơn vị triển khai thực hiện cũng như tránh ảnh hưởng đời sống người dân có thể xem xét tạm thời áp dụng mức giá tối đa bằng với Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008. Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuât Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo”.

Do đó, đối với số dư nguồn kinh phí còn tồn của việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của đơn vị từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND đang chờ chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố nên sau khi có hướng dẫn cụ thể của các Sở ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân Quận 5 sẽ xem xét xử lý số dư nguồn kinh phí này.


Số lượt người xem: 506    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm