SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
2
0
1
9
7
Bản tin quận 29 Tháng Bảy 2019 2:00:00 CH

Quận 5 tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân

 

Ngày 24/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Thanh tra Quận 5, Phòng Văn hóa và Thông tin và Phòng Tư pháp Quận 5 tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân cho 200 vị là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, 15 phường; đại diện các Ban Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo: Các nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản có liên quan; Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng sổ 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy manh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 48    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm