SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
5
8
7
1
1
Bản tin quận 05 Tháng Tám 2019 2:20:00 CH

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5 lần thứ II năm 2019 tổ chức thành công tốt đẹp

 

Ngày 30/7/2019, Quận 5 tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 5 lần thứ II năm 2019. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, đồng chí Lưu Kim hoa – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5, đồng chí Trương Canh Ba- Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, 15 phường và 130 đại biểu dân tộc.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Tp.HCM ra mắt Đại hội

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Quận 5 đã và đang huy động mọi nguồn lực nhằm tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước, xây dựng và bảo vệ Thành phố nói chung, Quận 5 nói riêng. Các phong thi đua yêu nước trong nhân dân được tập trung đẩy mạnh, nhiều phong trào được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực như: Phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chương trình Giảm nghèo bền vững, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động, nhân dân... đã có sức hút và lan tỏa đến các ngành, các giới, tạo nên sức mạnh đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.

 Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 69-KL-TW về công tác quản lý tổ chức và hoạt động của Hội đoàn người Hoa”, Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc đến các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Hằng năm, đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân tộc đến các đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường.

Đối với đồng bào người Hoa, thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, cộng đồng người Hoa ngày càng an tâm, phấn khởi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng kinh doanh, nâng cao trình độ dân trí, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Cộng đồng người Hoa trên địa bàn Quận 5 tích cực tham gia các hoạt động chính trị tại địa phương, thực hiện nghĩa vụ công dân; đóng góp xây dựng cộng đồng, các phong trào nhân đạo, từ thiện, tương trợ giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển các loại hình văn hóa dân tộc… Công tác phát triển đảng viên, hội viên trong đồng bào người Hoa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đối với đồng bào dân tộc Chăm, Khmer và các dân tộc khác, quận tập trung chăm lo giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống tín ngưỡng; thực hiện chủ trương của Thành phố về miễn toàn bộ học phí cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer từ mẫu giáo đến hết bậc phổ thông trung học.

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trao tặng giấy khen cho các tập thể

Công tác xây dựng lực lượng nồng cốt chính trị, người có uy tín trong đồng bào dân tộc được quận đặc biệt quan tâm chú trọng, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, trao đổi về chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên người dân tộc.

Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho các hộ gia đình khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngày càng tập trung; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chế độ công vụ phục vụ nhân dân, xây dựng quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân; xây dựng và chấn chỉnh phong cách làm việc cán bộ công chức “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các hội đoàn quần chúng hình thành và phát triển đúng hướng; triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc trên địa bàn; xây dựng và củng cố tổ chức quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã không ngừng nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động vận động đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia. Đặc biệt, cộng đồng các dân tộc thiểu số ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng đối với các dân tộc thiểu số; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã ghi nhận sự quan tâm của Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 và các ban ngành, đoàn thể quận, 15 phường trong công tác dân tộc; đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn và sự nỗ lực thi đua lao động, phát triển kinh tế, học tập, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Quận 5. Những thành tựu trên đã tiếp tục làm thay đổi diện mạo và nâng cao vị thế của Quận 5.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Quận 5 cũng taro tặng giấy khen cho 32 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019. Đồng thời, Đại hội đã công bố danh sách 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại  hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019.


Số lượt người xem: 488    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm