SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
6
7
4
6
4
Bản tin quận 19 Tháng Tám 2019 8:15:00 SA

Sơ kết công tác Dân tộc - Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019; Sinh hoạt chuyên đề về đổi mới công tác Dân tộc - Tôn giáo năm 2019

 

Sáng ngày 14/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc - Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019 và tuyên truyền về đổi mới công tác dân tộc, đổi mới công tác tôn giáo năm 2019 trong đối tượng tăng, ni, Phật tử và cán bộ Mặt trận, cán bộ chính quyền phụ trách công tác Dân tộc - Tôn giáo ở cơ sở.

 

Đại biểu Phường 15 báo cáo tham luận về công tác nắm tình hình trong đồng bào Dân tộc - Tôn giáo

 

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Trọng Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Quận 5 báo cáo về công tác Dân tộc - Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019 cũng như định hướng một số hoạt động trọng tâm trong công tác Dân tộc - Tôn giáo 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe đại diện Ban Thường trực MTTQVN Phường 9, Phường 11, Phường 15 báo cáo tham luận về công tác nắm tình hình trong đồng bào Dân tộc - Tôn giáo; phát huy vai trò các hội quán người Hoa trong tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương; công tác chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào Dân tộc - Tôn giáo trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, ông Vũ Mạnh Hải - UVTT, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN thành phố báo cáo chuyên đề về đổi mới công tác dân tộc, đổi mới công tác tôn giáo nhằm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo; qua đó tăng cường công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận thành phố và quận phát động, đồng thời nâng cao nhận thức kỹ năng cho cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu phố thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Dân tộc - Tôn giáo trên địa bàn Quận 5.


Số lượt người xem: 591    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm