SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
6
7
2
3
8
Bản tin quận 09 Tháng Chín 2019 8:05:00 SA

Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2019, Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn Quận 5 năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

Đối tượng dự thi: Đối với quận là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị thuộc quận, các Ban Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận; đoàn viên Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận; hội viên các Hội Phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Thanh niên quận; đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn thuộc Quận Đoàn 5; giáo viên, cán bộ pháp chế các cấp học, bậc học thuộc quận; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (công an, quân sự, dân quân tự vệ) thuộc quận. Đối với 15 phường: Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban nhân dân 15 phường; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường (công an, quân sự, dân quân tự vệ); thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hội viên các Chi hội Phụ nữ khu phố, Chi hội Người Cao tuổi, Chi hội Luật gia, đoàn viên các Chi đoàn khu phố, Chi hội Thanh niên, hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật 15 phường và nhân dân trên địa bàn.

Phạm vi: Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 được tổ chức công khai, rộng rãi trên địa bàn quận.

Nội dung thi gồm: Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các hành vi bị cấm và chế tài xử lý; nội dung chính sách pháp luật có tác động trực tiếp đến nhân dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2018; Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm.

Người tham gia dự thi trực tiếp trên giao diện của Trang thông tin điện tử Quận 5 www.quan5.hochiminhcity.gov.vn


Số lượt người xem: 1732    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm