SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
7
6
1
6
8
Bản tin quận 16 Tháng Chín 2019 8:15:00 SA

Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay”

 

Sáng 06/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay” và “Giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 cụm thi đua 1 (từ Phường 1 đến Phường 5).

Đến dự và tham gia chủ trì Hội nghị có ông Lê Văn Thu - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng đại diện Thường trực Đảng ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; đại diện cấp ủy các chi bộ; Trưởng ban và Phó ban công tác Mặt trận các Khu phố thuộc các phường trong cụm 1.

Phát biểu đề dẫn và gợi ý cho buổi tọa đàm, chủ trì Hội nghị cho biết: những kết quả đạt được của Ban công tác Mặt trận Khu phố trong năm qua đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, vượt qua khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của các địa phương. Trong đó, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố có vai trò quan trọng trong việc chủ trì phối hợp các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận để triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố, Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã lắng nghe các báo cáo tham luận về “Các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận trên địa bàn phường” và tham luận về kết quả trong công tác triển khai, vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội nghị đã nghe 22 lượt ý kiến của đại biểu tham dự với các nội dung như: những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của Ban công tác Mặt trận Khu phố; việc quan tâm tạo nguồn cán bộ Ban công tác Mặt trận trong thời gian tới; các cơ chế, chính sách chăm cho cho Ban công tác Mặt trận Khu phố; những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại đơn vị; đề xuất những giải pháp để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, từ đó thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao,…

Qua Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 mong muốn sẽ tăng cường công tác kiện toàn thường xuyên về tổ chức nhân sự, chế độ sinh hoạt theo đúng điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là nhân sự Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế; từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, đảm bảo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt chủ trì tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới.


Số lượt người xem: 477    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm