SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
6
7
3
6
5
Bản tin quận 14 Tháng Mười 2019 7:50:00 SA

Phường 1 tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy

 

Chiều 02/10/2019, Đảng ủy Phường 1 tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hướng dẫn số 33/HD-MTTQ-BTT về thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT về Quy trình giám sát tinh thần trách nhiệm, thái dộ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 1 đã triển khai hội thi tìm hiểu về Quy định 1374-QĐ/TU với các câu hỏi xoay quanh các nội dung về Quy định này đến Ban chấp hành Đảng bộ, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Phường 1, cấp ủy 12 chi bộ trực thuộc, Ban công tác Mặt trận 6 khu phố, Thành viên Ủy ban MTTQ và Ban chấp hành các đoàn thể, toàn thể cán bộ công chức Phường 1.


Số lượt người xem: 444    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm