SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
4
2
6
5
1
Bản tin quận 09 Tháng Mười Hai 2019 9:00:00 SA

Các kỳ Đại hội Cựu Chiến binh Việt Nam

 

Ngày 08/01/2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 09 về “Tăng c­ường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Ngày 18/10/2005, Chủ tịch nư­ớc công bố Pháp lệnh CCB đã đ­ược Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Những quyết định của Đảng và Nhà nước đã tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB Việt Nam hoạt động, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và phát triển lâu dài. 30 năm qua, Hội CCB Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc.

* Đại hội lần thứ I: Họp từ ngày 19 đến 20/11/1992 tại Hội trư­ờng Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 318 đại biểu đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước. Đại hội suy tôn Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam. Thượng t­ướng Trần Văn Quang đ­ược bầu làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ II: Họp từ ngày 17 đến 18/12/1997 tại Hội tr­ường Ba Đình, Hà Nội.Dự Đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên, sinh hoạt trong hơn 13.000 tổ chức cơ sở Hội cả n­ước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Th­ượng tư­ớng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ III: Họp từ ngày 26 đến 28/12/2002 tại Hội tr­ường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên, sinh hoạt trong hơn 14.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả n­ước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ IV: Họp từ ngày 12 đến 14/12/2007 tại Hội tr­ường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên, sinh hoạt trong hơn 15.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả n­ước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí Trung t­ướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội.

* Đại hội lần thứ V: Họp từ ngày 18 đến 20/12/2012 tại Hội tr­ường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 510 đại biểu đại diện cho gần 2,7 triệu hội viên đang sinh hoạt trong hơn 16.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả n­ước.

Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V gồm 99 ủy viên, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trung tướng Nguyễn Thành Tâm, đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo được bầu làm Phó chủ tịch.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại t­ướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Ngày 04/10/2013 Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn của Nhân dân và CCB cả nước.

* Đại hội lần thứ VI: Họp từ ngày 13 đến ngày 15/12/2017 tại Hà Nội; dự đại hội có 516 đại biểu đại diện cho 2.917.613 Hội viên. Đại hội đã bầu 98 Ủy viên Ban chấp hành khóa VI, 22 Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương hội khóa VI, các Phó Chủ tịch gồm; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương.


Số lượt người xem: 953    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm