SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
8
2
8
8
4
Bản tin quận 23 Tháng Mười Hai 2019 7:50:00 SA

Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XI

 

Ngày 19/12/2019, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 chủ trì hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XI. Cùng dự dự có đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 cùng các đồng chí Ủy viên ban thường vụ Quận ủy, Ban chấp hành đảng bộ quận, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và 15 phường.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2019 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận 5 trong năm 2019 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

Trong năm 2019, giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ và sản xuất công nghiệp – xây dựng đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Trong năm, quận tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế: Triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn quận, triển khai phiếu khảo sát thông tin về nhu cầu hỗ trợ đến các doanh nghiệp, tổ chức họp mặt, tiếp xúc với các doanh nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển du lịch, quận đã đẩy mạnh truyền thông đoạn phim quảng bá du lịch Quận 5 trên các trang mạng điện tử; tiếp tục duy trì, quản lý và hỗ trợ phát triển các Phố chuyên doanh; xây dựng và triển khai dự án Phố Ẩm thực Quận 5; triển khai thực hiện Sách ảnh Câu chuyện ẩm thực Chợ Lớn (Chợ Lớn Food Story).

Công tác qun lý đô th, phát trin kết cu h tng, bo v môi trường tiếp tc được tp trung ch đạo thc hin vi nhiu gii pháp: Thường xuyên tuyên truyn đến t chc và cá nhân các quy định pháp lut, tp trung trong vic trin khai thc hin công tác qun lý cht thi rn sinh hot và v sinh môi trường; tuyên truyn, nâng cao nhn thc và vn động nhân dân tích cc tham gia các hot động bo v môi trường, gi gìn v sinh chung; tuyên truyn nhân dân không s dng túi ni lông khó phân hy, phân loi cht thi rn sinh hot ti ngun. Qun đã t chc L phát động vn động tiu thương, nhân dân không s dng túi ni lông khó phân hy trên địa bàn Qun 5; t chc sơ kết vic thc hin Ch th s 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 ca Ban Thường v Thành y v thc hin cuc vn động “Người dân thành ph H Chí Minh không x rác ra đường và kênh rch vì thành ph sch và gim ngp nước”; t chc Hi ngh xây dng các gii pháp tăng cường hiu lc, hiu qu công tác qun lý Nhà nước v trt t xây dng trên địa bàn Qun 5…

Các công tác trng tâm trong lĩnh vc văn hóa – xã hi tiếp tc được tp trung ch đạo và đạt kết qu khá tt như: T chc tt các hot động văn hóa văn ngh, chào mng các ngày l ln; chăm lo tt cho các đối tượng chính sách, h cn nghèo, tr em, người dân tc theo đúng quy định. Công tác đào to ngh, gii quyết vic làm được quan tâm thc hin.

Tình hình an ninh – chính tr, trt t an toàn xã hi cơ bn được gi vng. S v phm pháp hình s kéo gim so vi cùng k.

Công tác ci cách hành chính, kim soát th tc hành chính, ng dng công ngh thông tin được thc hin thường xuyên, đảm bo tiến độ và cht lượng theo quy định, góp phn nâng cao hiu qu qun lý nhà nước. T l tiếp nhn và gii quyết h sơ dch v công trc tuyến tăng lên đáng k trong các lĩnh vc tư pháp, h tch, đăng ký kinh doanh, lao động - thương binh và xã hi; 100% các văn bn chính thc trao đổi gia các phòng ban chuyên môn thuc qun và y ban nhân dân 15 phường được trao đổi hoàn toàn dưới dng đin t.

Ngoài ra, hội nghị cũng trao đổi, thảo luận các nội dung về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2020; dự báo giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng cường trong năm 2020; về thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp mới năm 2020; tiến độ chuẩn bị Phố ẩm thực (phường 14), những biện pháp hỗ trợ phát triển du lịch trong năm 2020; Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; việc thực hiện Chỉ thị số 23 – CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 19 – CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bna thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhận diện các đối tượng, loại hình phạm pháp hình sự và các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống; công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2020…


Số lượt người xem: 1054    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm