SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
1
2
5
7
5
Bản tin quận 03 Tháng Hai 2020 2:55:00 CH

Quận 5 Triển khai chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý 1/2020 triển khai chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham dự của ông Lê Tấn Tài - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và 15 phường, các vị là trưởng, phó ban công tác Mặt trận 99 khu phố.

Hội nghị đã được nghe ông Hà Trung Thành - giảng viên Học viện cán bộ Thành phố trao đổi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đây là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, của dân tộc. Đồng thời, việc thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2020 là cách để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.


Số lượt người xem: 438    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm