SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
1
2
7
8
8
Bản tin quận 10 Tháng Hai 2020 7:55:00 SA

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

 

Ngày 03/02/2020, Quận 5 long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí Lê Tấn Tài - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đảng viên cao tuổi đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận 5, các đoàn viên, hội viên, thanh niên, phụ nữ ưu tú.

 

Đoàn đại biểu Quận 5 đến dâng hương, hoa tưởng niệm tại Khu di tích Trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương bị giam giữ và hy sinh

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng khánh vàng cho các đảng viên cao tuổi Đảng

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 trao tặng khánh vàng cho các đảng viên cao tuổi Đảng

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 phát biểu: “ Cách đây 90 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng trong nước và xu thế của thời đại. Đảng ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi đất nước bị đế quốc xâm lược. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. 90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta đã nghiêm túc phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm, tạo được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân, từ đó Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhìn lại chặng đường đấu tranh vẻ vang của Đảng, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc - một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, để dân tộc được hưởng độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

 

Đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trao tặng khánh vàng cho các đảng viên cao tuổi Đảng

 

Đồng chí Lê Tấn Tài - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 trao tặng khánh vàng cho các đảng viên cao tuổi đảng

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng, tự hào về Thành phố mang tên Bác, chúng ta tự hào vì cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận 5 luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng Quận 5 văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 5 tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng. Với việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đã tạo điều kiện để kinh tế của quận tiếp tục phát triển đúng định hướng; phát triển du lịch và kinh tế thương mại - dịch vụ, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tăng cường chỉnh trang đô thị, nhiều dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa được triển khai, hoàn thành, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Các lĩnh vực văn hóa -  xã hội có bước phát triển với sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, tạo được sự gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; các chính sách an sinh xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng và lãnh đạo thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

 

Lãnh đạo Quận 5 tặng hoa tri ân các đồng chí thường trực Quận ủy qua các thời kỳ

 

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể, cùng đại diện các nhân sĩ, tri thức, tôn giáo, hội đoàn hội quán đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân kính tặng Đảng bộ Quận 5 bức tranh

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của nhân dân. Tin tưởng rằng, trong năm 2020 các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân Quận 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025). Xây dựng Quận 5 ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

 

Quang cảnh lễ kỷ niệm

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Dịp này, Quận ủy Quận 5 tri ân và trao tặng khánh vàng cho 90 đảng viên cao tuổi đảng tại 15 phường và tặng hoa cho thường trực quận ủy qua các thời kỳ. Đồng thời, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể, cùng đại diện các nhân sĩ, tri thức, tôn giáo, hội đoàn hội quán đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân kính tặng Đảng bộ Quận 5 bức tranh với chủ đề “Mừng Xuân mới - Mừng Đảng quang vinh - Mừng đất nước đổi mới, như là một thông điệp khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua, khẳng định công lao to lớn, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; từ đó thêm yêu và tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh; về một Quận 5 ngày càng năng động, nghĩa tình và đoàn kết, dân chủ, vì sự phát triển cộng đồng.


Số lượt người xem: 653    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm