SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
2
4
9
9
3
Bản tin quận 06 Tháng Tư 2020 7:55:00 SA

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích hạn chế tối đa việc tập trung đông người

 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid -19, hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan trên địa bàn quận để yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Quận 5 yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích thông qua việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kênh giao tiếp trên mạng (Internet), mạng xã hội tại Việt Nam để hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia http://dichvucong.gov.vn, cổng dịch vụ công của Thành phố http://dvc.hochiminhcity.gov.vn, http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Quận 5 http://quan5.hochiminh.gov.vn, http://dichvucongquan5.hochiminh.gov.vn và Trang thông tin điện từ của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích và sự cần thiết của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cả nước đang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống lây nhiễm bệnh Covid-19. Phối hợp với Bưu điện thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức về chính sách ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo của Bưu điện Thành phố.

Bố trí nhân sự hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện tử (Email), tin nhắn, điện thoại, đường dây nóng đảm bảo trả lời các phản ánh, kiến nghị thu tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng hạn; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, từ chối tiếp nhận hồ sơ, thực hiện Thư xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn phải được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính nhằm tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ủy ban nhân dân Quận 5 cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các Ban Quận ủy, các đoàn thể quận triển khai, tuyên truyền khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện các hồ sơ hành chính công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.


Số lượt người xem: 118    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm