SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
1
2
8
2
1
Bản tin quận 08 Tháng Sáu 2020 7:45:00 SA

Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ngày 04/6/2020, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 5 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường A Quận ủy, số 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5.

Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 5 có 14 chi bộ trực thuộc với 121 đảng viên, có chức năng là cơ quan tham mưu cho Quận ủy về xây dựng và phát triển tổ chức, lực lượng chính trị toàn diện trong khu vực Doanh nghiệp vì trên địa bàn quận, tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hệ thống các chợ đầu mối, trung tâm thương mại lớn, mạng lưới khu chuyên doanh đa dạng các ngành nghề. Nhiều đơn vị có quy mô hoạt động lớn, đội ngũ công nhân lao động có tay nghề, trình độ cao. Một số doanh nghiệp lớn về thương hiệu và quy mô hoạt động đã thành lập chi bộ, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong công nhân lao động.

 

Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 5 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Doanh nghiệp đã thực hiện tốt Chỉ thị số 07–CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 1996 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10–CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý Doanh nghiệp. Chương trình số 17–CTr/QU ngày 18 tháng10 năm 2013 của Quận ủy quận 5 về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đảng bộ Doanh nghiệp luôn xác định sự cần thiết xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, kết nạp đảng viên ở khu vực này là một yêu cầu quan trọng không chỉ của tổ chức Đảng mà còn là của người lao động, của doanh nghiệp và đặc biệt của chính bản thân chủ doanh nghiệp.

Tại Đại hội lần này, Đảng bộ đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 5 tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau: Phấn đấu xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp có đông công nhân lao động; xác định nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng lực lượng chính trị trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và thường xuyên của toàn Đảng bộ Doanh nghiệp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Doanh nghiệp, Ban công tác Xây dựng lực lượng chính trị, các Chi bộ trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiện vụ chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng. Lãnh đạo và cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chủ các doanh nghiệp và người lao động, tạo sự nhất trí và quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ trong công tác để đạt kết quả tốt.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 5 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 7 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng bộ  với 5 đồng chí; đồng chí Phạm Nam Vĩnh An - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 5 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; đại hội cũng bầu ra 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Số lượt người xem: 642    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm