SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
1
4
8
6
0
Bản tin quận 15 Tháng Sáu 2020 7:45:00 SA

Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố kiểm tra tại Phường 15

 

Ngày 10/6/2020, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố do ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra xác định Phường 15, Quận 5 không còn hộ cận nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 – 2020.

Tiếp đoàn kiểm tra có bà Trương Minh Kiều – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5; đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường 15.

 

Tháng 7 năm 2018, Quận 5 được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Giai đoạn 2019 – 2020 như: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và thiếu hụt 05 chiều dịch vụ - xã hội dưới 40 điểm; hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ trên 28 triệu đến 36 triệu  đồng/người/năm và thiếu hụt 05 chiều dịch vụ - xã hội dưới 40 điểm.

Qua khảo sát theo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Giai đoạn 2019 – 2020, toàn quận có 180 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số hộ dân toàn quận (41.506 hộ), với 742 nhân khẩu, có 180/180 hộ có thu nhập bình quân từ trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm; có 150/180 hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội từ 10 đến 30 điểm, trong đó, không có thiếu hụt chiều tình trạng đi học trẻ em, bảo hiểm y tế, việc làm, nước sạch, tiếp cận thông tin; chủ yếu thiếu hụt các tiêu chí: trình độ giáo dục người lớn, trình độ nghề, bảo hiểm xã hội, diện tích nhà ở.

Từ đó Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững quận đã đề ra các giải pháp thực hiện như  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình, thoát nghèo căn cơ, bền vững. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh trợ vốn, chăm lo học bổng, hỗ trợ học phí, trợ cấp đột xuất, tặng thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, phương tiện và dụng cụ học tập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng phương tiện tiếp cận thông tin, bảo trợ thường xuyên đối với hộ có hoàn cảnh đặc biệt, không thể tự nâng thu nhập hộ, hỗ trợ tiếp cận 5 chiều dịch vụ - xã hội cơ bản với 11 tiêu chí một cách thường xuyên nhằm giảm thiếu hụt các chiều. Qua đó, kịp thời có giải pháp hỗ trợ mang tính căn bản để giúp hộ tăng thu nhập và giảm thiếu hụt các chiều dịch vụ - xã hội một cách ổn định, bền vững như: học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, trợ vốn kinh doanh.., đảm bảo kết quả thực hiện chương trình theo tiến độ. Đến cuối quý 1 năm 2020, qua kiểm tra của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững của quận tại 15 phường, với kết quả không còn hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2019 - 2020

Nằm trong tổng thể trong chương trình giảm nghèo bền vững của quận, tại Phường 15, qua một ngày kiểm tra thực tế tại các 18 hộ cận nghèo và một số hộ dân trên địa bàn dân cư, đoàn kiểm tra ghi nhận: Về cơ bản, Phường 15 không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Giai đoạn 2019 – 2020. Thu nhập bình quân thấp nhất là 36 triệu đồng/người/năm, cao nhất (trong 18 hộ cận nghèo) là 54 triệu đồng/người/năm; thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội từ 10 đến 30 điểm.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 5 hoàn chỉnh báo cáo đánh giá và đề nghị thành phố công nhận Quận 5 không còn hộ nghèo chuẩn thành phố giai đoạn 2019 – 2020, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.


Số lượt người xem: 352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm