SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
6
8
8
5
3
Bản tin quận 06 Tháng Tám 2020 3:55:00 CH

Kế hoạch 198-KH/QU về việc Tổ chức Cuộc thi trực tuyến chủ đề “Quận 5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”

 

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/QU ngày 17 tháng 02 năm 2020 của  Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 191-KH/QU ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến chủ đề  “Quận 5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng” trên trang mạng xã hội (fanpage) “Nhà Đèn Chợ Quán”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); phát huy truyền thống quý báu và thành tựu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục lòng yêu nước của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công tác xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Thông qua Cuộc thi nhằm khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII; đồng thời, khẳng định sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền văn hóa, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận.

2. Yêu cầu

Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo về kỹ thuật, nội dung và công tác tổ chức, đảm bảo thời gian phù hợp để tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đều có thể tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY ĐỊNH, THỜI GIAN VÀ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn quận.

(Thành viên Ban tổ chức Cuộc thi và bộ phận giúp việc Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi).

2. Nội dung thi

Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Ngành Tuyên giáo của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 qua các thời kỳ.

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, đặc biệt là thành tựu của hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên trang mạng xã hội “Nhà Đèn Chợ Quán” của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính cá nhân hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại di động…) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế sẵn. Cụ thể:

+ Bước 1: truy cập vào Trang mạng xã hội “Nhà Đèn Chợ Quán” theo địa chỉ: myaloha.vn (sau khi có kế hoạch chính thức sẽ có đường link cụ thể ) hoặc vào Trang tin điện tử Quận 5, mục Cuộc thi trực tuyến.

 + Bước 2: vào chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến “Quận 5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”” tìm hiểu việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Ngành Tuyên giáo của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 qua các thời kỳ.

+ Bước 3: điền đầy đủ thông tin cá nhân và làm theo đúng yêu cầu.

+ Bước 4: trả lời đầy đủ 10 câu hỏi (gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượt người tham gia).

+ Bước 5: nhấn nút “Gửi bài thi” và trở về màn hình ban đầu, hoàn thành việc dự thi.

4. Quy định thi

 Cuộc thi trực tuyến chủ đề “Quận 5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng” kéo dài trong 04 tuần. Mỗi tuần diễn ra 01 kỳ thi, bắt đầu từ 09g00 thứ hai đến 09g00 thứ sáu hàng tuần (lịch các tuần thi quy định tại mục 5 của Kế hoạch).

Mỗi kỳ thi có 10 câu hỏi (gồm 09 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượt người tham gia), Ban tổ chức Cuộc thi không giới hạn thời gian thi, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 10 điểm, người chiến thắng là người trả lời đúng nhất, dự đoán lượt người tham gia gần đúng nhất và trong khoảng thời gian sớm nhất.

Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng 09 câu hỏi, cùng dự đoán giống nhau về số người tham gia dự thi, thì người nào kết thúc phần dự thi sớm hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Người thi có thể tham gia thi từ máy vi tính cá nhân hoặc các thiết bị di động; số lần tham gia thi mỗi tuần không giới hạn, hệ thống sẽ tính lần tham gia có kết quả cao nhất.

5. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành mỗi tuần, bắt đầu thi từ ngày 10/8/2020 và kết thúc vào ngày 04/9/2020.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00 thứ hai và kết thúc vào 09 giờ 00 thứ sáu hàng tuần. Cụ thể như sau:              

+ Tuần 1:  Từ 09g00 ngày 10/8/2020 đến 09g00 ngày 14/8/2020.

+ Tuần 2: Từ 09g00 ngày 17/8/2020 đến 09g00 ngày 21/8/2020.

+ Tuần 3: Từ 09g00 ngày 24/8/2020 đến 09g00 ngày 28/8/2020.

+ Tuần 4: Từ 09g00 ngày 31/8/2020 đến 09g00 ngày 04/9/2020.

Vào thứ hai của tuần sau mỗi tuần thi, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo   kết quả của tuần thi trước.

6. Giải thưởng

Mỗi tuần sẽ có các giải thưởng (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba) dành cho các cá nhân dự thi có tổng điểm cao nhất và trả lời trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trao 03 giải phong trào dành cho 03 tập thể  cơ quan, đơn vị có tổng số người tham gia đông nhất, có tỷ lệ trả lời đúng nhiều nhất.

Giá trị giải thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi (đính kèm kế hoạch).

Danh sách người đạt giải hàng tuần được Ban tổ chức Cuộc thi thông báo công khai trên trang mạng xã hội “Nhà Đèn Chợ Quán” của Ban Tuyên giáo Quận ủy.

III. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

1. Chỉ đạo hội thi

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

2. Ban tổ chức Cuộc thi

 - Đồng chí Hồ Thị Trúc Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủyTrưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận - Trưởng ban.

 - Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp - Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Phó Trưởng ban.

- Đồng chí Nguyễn Nghiêm Quốc Cường - Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn - Thành viên.

- Ngô Thị Như Ánh - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận Đoàn - Thành viên.

3. Ban soạn thảo đề thi

- Đồng chí Phạm Xuân Mai - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy.

- Đồng chí Vũ Tiến Lộc - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy.

-Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Cán bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy.

4. Ban giám khảo Hội thi

- Đồng chí Phạm Xuân Mai  - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy.

- Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh - Quận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận.

- Đồng chí Nguyễn Nghiêm Quốc Cường - Quận ủy viên - Bí thư Quận Đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Quận ủy

Tham mưu kế hoạch, thể lệ dự thi, chuẩn bị nội dung, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả theo mục đích, yêu cầu Cuộc thi đề ra, đảm bảo tiến độ   công việc và báo cáo kết quả Cuộc thi về Ban Thường vụ Quận ủy.

Biên soạn bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm cho mỗi tuần thi.

Định hướng và hướng dẫn Quận Đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa quận để tuyên truyền và cổ động Cuộc thi.

Dự toán và quyết toán kinh phí Cuộc thi từ nguồn ngân sách thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được cấp theo quy định về tài chính.

2. Quận Đoàn

Phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, thông báo triển khai thông tin đến cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -  xã hội, hội đoàn, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Ngành Tuyên giáo và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 qua các thời kỳ. Định kỳ hàng tuần có thông tin kết quả số lượng tham gia Cuộc thi của từng đơn vị, phối hợp đôn đốc đối với những đơn vị có ít người tham gia Cuộc thi.

Chịu trách nhiệm xây dựng và thiết kế đường dẫn (link) trên trang mạng xã hội “Nhà Đèn Chợ Quán” phục vụ Cuộc thi trực tuyến, theo địa chỉ myaloh.vn.

Tổng hợp kết quả Cuộc thi sau mỗi tuần thi, phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy công khai kết quả Cuộc thi trên trang mạng xã hội “Nhà Đèn Chợ Quán”.

Triển khai cho chi đoàn giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận; tổ chức thi trực tuyến tại trường cho đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia Cuộc thi.

3. Ủy ban nhân dân quận

Chỉ đạo Ban biên tập Trang tin điện tử quận thiết kế Chuyên mục Cuộc thi trên Trang tin điện tử quận để dẫn đường link đến Cuộc thi trực tuyến.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận triển khai đến ban giám hiệu các trường trung học cơ sở tổ chức cho các em học sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến tại trường hàng tuần và quán triệt đội ngũ giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tham gia Cuộc thi.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận tuyên truyền trên Tuần tin Quận 5, Trang tin điện tử quận.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận; cấp ủy các cơ quan, đơn vị

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Ngành Tuyên giáo và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 qua các thời kỳ đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân; thông báo rộng rãi, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi theo lịch thi hàng tuần.

Tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi trực tuyến “Quận 5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng” trên các trang fanpage, facebook, Tờ tin của đơn vị.

Theo dõi, thông tin về kết quả, số lượng người tham gia Cuộc thi, kịp thời đôn đốc, vận động nhân dân tham gia Cuộc thi.

Để Cuộc thi trực tuyến chủ đề “Quận 5 vững tin - Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng” đạt yêu cầu, thành công tốt đẹp, đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn quận tích cực tham gia dự thi.


Số lượt người xem: 438    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm