SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
6
2
5
9
3
Bản tin quận 24 Tháng Tám 2020 8:20:00 SA

Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

 

Thực hiện mục tiêu chung của Ủy ban nhân dân Thành phố về Hành động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020, ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã ban hành Kế hoạch Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận đề ra mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,6%, tỷ lệ nhiễm mới HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,03%; bình thường hóa bệnh HIV/AIDS, tạo môi trường thuận lợi cung cấp các dịch vụ thân thiện, tránh sự kì thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS; tiếp tục góp phần giảm tác hại của HIV/AIDS; tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu 90 - 90 - 90 (90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ; 90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV liên tục; 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp và ổn định dưới 1.000 bản sao/ml).

Đồng thời đề ra 6 chỉ tiêu cụ thể: Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy dưới 15%; nhóm phụ nữ bán dâm dưới 10%; nhóm người quan hệ tình dục đồng giới nam dưới 12%. Phấn đấu đạt 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của mình; 90% số người nhiễm HIV đã chẩn đoán được điều trị ARV. Duy trì tỷ lệ trên 95% bệnh nhân có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế. Duy trì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con dưới mức 2%. Phấn đấu đạt tỷ lệ 88% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế;80% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế được cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh HIV/AIDS từ quỹ bảo hiểm y tế. Cung cấp thông tin, kiến thức về HIV/AIDS cho người dân; giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là: Đảm bảo hệ thống điều trị HIV/AIDS để bệnh nhân được điều trị liên tục, ổn định, đồng thời gia tăng số lượng bệnh nhân điều trị, với 03 hình thức: Điều trị qua bảo hiểm y tế; Điều trị qua hệ thống y tế tư nhân và Điều trị miễn phí. Củng cố, phát triển hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá bằng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo chất lượng, đặc biệt là hoạt động điều trị ARV tại địa bàn quận (quản lý tất cả các cơ sở điều trị công, tư, miễn phí). Theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu 90 – 90 – 90, qua đó có những giải pháp cần thiết, đặc biệt tập trung việc rà soát, lọc trùng số liệu để có thể ước tính gần chính xác số lượng người nhiễm HIV tại địa bàn quận. Triển khai Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế.

Ủy ban nhân dân quận cũng chỉ đạo Ngành Y tế quận chủ trì và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai thực hiện dự phòng, can thiệp giảm tác hại và giám sát dịch HIV/AIDS; điều trị HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS. Cụ thể, tổ chức tổ chức các hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tham gia hoạt động phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tổ chức tốt công tác vệ sinh vô trùng và qui trình xử lý rác thải y tế trong đơn vị. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn mới nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động tại quận. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phân phát các ấn phẩm truyền thông (tờ rơi, tranh lật, sách nhỏ, áp phích…) cho các đơn vị, Ủy ban nhân dân 15 phường để tuyên truyền, phổ biến cho người dân về phòng, chống HIV/AIDS…


Số lượt người xem: 93    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm