SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
6
3
2
1
2
Bản tin quận 31 Tháng Tám 2020 7:50:00 SA

Hội đồng nhân dân Thành phố làm việc với Quận 5 về việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị

 

Ngày 26/8/2020, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố làm việc với Quận 5 về việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị tại Hội trường A, 203 An Dương Vương, phường 8, Quận 5.

Đồng chí Tăng Hữu Phong – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố chủ trì. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ánh – Nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phồ, đại diện Thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố (đơn vị 5), lãnh đạo các sở ngành thành phố.

 

Đồng chí Tăng Hữu Phong – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tiếp đoàn có đồng chí Trương Minh Kiều - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí Trần Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5, đồng chí Lê Tấn Tài - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc quận.

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kết quả giám sát việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; Quận 5 đã ban hành Kế hoạch số 158/KH – UBND về Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa năm 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân Quận 5 thực hiện 09 nội dung cơ bản nhằm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Quận 5: Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, xâm hại, lấn chiếm di tích; tu bổ, tôn tạo di tích trái quy định; Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ xếp hạng di tích đối với 08 công trình, địa điểm nằm trong Danh mục kiểm kê di tích theo Quyết định số 923/QĐ - UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh khu vực bảo vệ di tích được xếp hạng trước khi Luật Di sản văn hóa năm 2001 có hiệu lực đối với các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia: Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Nghĩa An, Hội quán Nhị Phủ, Hội quán Nghĩa Nhuận, Hội quán Lệ Châu, Đình Minh Hương Gia Thạnh. Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - Nơi đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam bị giam giữ và hy sinh; phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn quản lý; Rà soát, đề xuất Danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025. Rà soát, bố trí nguồn ngân sách tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di tích thực hiện vận động nguồn vốn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích theo đúng quy định; Chủ động phối hợp với các Công ty Du lịch - Lữ hành, các trường học… để đưa du khách, học sinh đến thăm quan, tìm hiểu về di sản văn hóa trên địa bàn quản lý; Thực hiện Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Tập quán xã hội, tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh”; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11; xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 hàng năm gắn với thực hiện chủ đề hàng năm.

 

Đồng chí Trương Minh Kiều - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tăng Hữu Phong – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được của Quận 5 trong thời gian quan về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị. Quận 5 là một trong các quận có nhiều di tích nhất Thành phố, nơi tập trung đông đồng bào người Hoa có sự giao thoa văn hóa đậm nét tại nơi đây. Đặc biệt, vừa qua Quận 5 cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Tập quán xã hội, tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây cũng là vinh dự của Quận 5 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Quận 5 tiếp tục quan tâm và khẩn trương đưa các công trình có giá trị văn hóa, lịch sử nghệ thuật vào danh mục xếp hạng và lập hồ sơ xếp hạng; bố trí nguồn ngân sách thỏa đáng, kịp thời cho công tác tôn tạo, bảo tồn di tích; cần xem di sản là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của quận; thực hiện công tác quy hoạch đô thị gắn với bảo tồn cảnh quan đô thị và phát triển du lịch; có giải pháp phù hợp để đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích kinh tế - xã hội và việc bảo tồn giá trị cảnh quan kiến trúc đô thị.

Quận 5 có 19 di tích được công nhận, trong đó 11 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp Thành phố. Có 9 Hội quán lớn thuộc các nhóm ngôn ngữ được xếp hạng di tích cấp Quốc gia: Tuệ Thành (Quảng Đông), Ôn Lăng, Nhị Phủ, Hà Chương, (Phước Kiến), Quỳnh Phủ (Hải Nam), Nghĩa An (Triều Châu), Nghĩa Nhuận, Lệ Châu và Đình Minh Hương Gia Thạnh. Trong đó, các di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ (số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, Quận 5), Khu di tích trại giam Bệnh viện Chợ Quán – nơi đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam bị giam giữ và hy sinh. Các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố gồm: Đình Tân Kiểng, Từ đường Họ Lý, Từ đường Phước Kiến, Trường THCS Hồng Bàng, Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong, Hội quán Tam Sơn, Hội quán Phước An. Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố: Chùa Thiên Tôn.

Ngoài ra, Quận 5 còn có 08 công trình, địa điểm dự kiến xếp hạng theo Quyết định 923/QĐ – UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm: Khu Mộ ông Trương Vĩnh Ký, phường 2; Nhà thờ Chợ Quán, phường 2; Trường Đại học Sài Gòn, phường 3; Từ đường Triều Châu, phường 7; Nhà thờ Thánh Jeanne D’Arc, phường 9; Khu khố cổ đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10; Thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn, phường 11; Nhà thờ Cha Tam, phường 14.

Quận 5 hiện có trên 500 hiện vật và 350 cặp liễn đối, hoành phi, bài vị, văn bia có giá trị cần được bảo tồn. Tất cả các thiết chế văn hóa trên là tài sản có giá trị về mặt lịch sử chính trị, tư tưởng góp phần giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng nhân cách và lối sống tốt đẹp trong nhân dân.


Số lượt người xem: 87    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm