SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
6
2
3
6
9
Bản tin quận 31 Tháng Tám 2020 8:30:00 SA

Chuyên trang mới: “Vì Quận 5 phát triển - văn minh - hiện đại - nghĩa tình”

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Từ ngày 31/8/2020, Tuần tin Quận 5 sẽ thực hiện chuyên trang mới: “Vì Quận 5 phát triển - văn minh - hiện đại - nghĩa tình” với các nội dung: Việc thực hiện chỉ tiêu, giải pháp trong các chương trình hành động của Quận ủy; phản ánh mặt được và mặt còn tồn tại về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; giới thiệu các gương người tốt việc tốt…

Để chuyên trang “Vì Quận 5 phát triển - văn minh - hiện đại - nghĩa tình” phản ánh sinh động, sâu sát với tình hình đời sống của Nhân dân, Tuần tin Quận 5 mong nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh của các ban ngành đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 15 phường, các cộng tác viên và Nhân dân phản ánh các nội dung: Việc thực hiện chỉ tiêu, giải pháp trong các chương trình hành động của Quận ủy; phản ánh mặt được và mặt còn tồn tại về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; giới thiệu các gương người tốt việc tốt…

Tin, bài, hình ảnh cộng tác xin vui lòng gửi qua email bantinq5@gmail.com .

Ban Biên tập Tuần tin Quận 5

 

Trong năm 2020, nhiều công trình chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được triển khai trên địa bàn quận. Đặc biệt là công trình Tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện và công trình Tuyến hẻm AST “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” , “Mảng tường biết nói” của Quận đoàn đã góp phần cải tạo không giang sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

 

 

 

Hơn 10 công trình Tuyến hẻm Xanh – Sạch – Đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện được công nhận trong năm 2020

 

 

Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình Tuyến hẻm AST “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình”, “Mảng tường biết nói” năm 2020


Số lượt người xem: 81    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm