SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
5
7
3
1
Bản tin quận 17 Tháng Bảy 2020 10:50:00 SA

Thông tin Về hoạt động tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên người Hoa trên địa bàn Quận 5

 

Sáng ngày 17/7/2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Quận Đàon 5; Phòng Tư pháp và Phòng Nội vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên người Hoa trên địa bàn Quận 5. Đến tham dự có Ông Trần Chí Vĩ – Chánh văn phòng Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và những điểm mới của các quy định pháp luật về chính sách dân tộc. Có 150 người tham dự là Đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên người Hoa trên địa bàn quận, cấp phát 300 tờ gấp có nội dung liên quan.

Qua buổi hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cộng đồng người dân tộc thiểu số,  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với người dân tộc Hoa trên địa bàn quận về những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chính sách đặc thù trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn quận, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm quyền công dân trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật..

Bên cạnh đó Ban tổ chức có mời Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố và các ông/bà Luật sự là cộng tác viên của trung tâm về tư vấn pháp luật miễn phí, cho đối tượng trợ giúp pháp lý có nhu cầu, có 15 trường hợp được tư vấn miễn phí về lĩnh vực dân sự: thừa kế, di chúc, đất đai và quyền lợi liên quan đến người khuyết tật …


Số lượt người xem: 68    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm