SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
7
1
0
4
4
Bản tin quận 26 Tháng Mười 2020 7:30:00 SA

Quận 5 là quận đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020

 

Sáng 22/10/2020, Ủy ban nhân dân Quận 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết và công nhận Quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020. Đến dự có đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố; đồng chí Lê Huỳnh Minh Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy 5; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5; đồng chí Phạm Quốc Huy - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Giảm nghèo bền vững Quận 5.

 

Lãnh đạo Quận 5 đón nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, công nhận Quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019 – 2020

Đầu năm 2019, căn cứ chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố, Quận 5 không có hộ nghèo và 180 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số hộ dân toàn quận (41.506 hộ), với 742 nhân khẩu, có 180/180 hộ có thu nhập bình quân từ trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm; có 150/180 hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội từ 10 đến 30 điểm, trong đó, không có thiếu hụt chiều tình trạng đi học trẻ em, bảo hiểm y tế, việc làm, nước sạch, tiếp cận thông tin; chủ yếu thiếu hụt các tiêu chí: trình độ giáo dục người lớn, trình độ nghề, bảo hiểm xã hội, diện tích nhà ở.

Ban Giảm nghèo bền vững Quận 5 đã bám sát các mục tiêu, các chỉ tiêu theo Chương trình giai đoạn 2019 - 2020 và lộ trình đặt ra trong từng năm (2019, 2020). Một số chỉ số được duy trì từ giai đoạn 2016 - 2018 ở mức độ cao như: không có hộ nghèo; không có hộ gia đình chính sách có công thuộc diện hộ cận nghèo; không có trẻ từ 6 đến 14 tuổi bỏ học, nghỉ học vi không có tiền đóng học phí; 100% học sinh, sinh viên hộ cận nghèo, hộ vượt chuân cận nghèo được tặng học bổng; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, thành viên hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt có thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe; tất cả thành viên thuộc hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo trong độ tuổi và có khả năng và nhu cầu lao động đều có việc làm, thu nhập; không có diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo ở nhà hư hỏng, dột nát; không còn hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo thiếu hụt chiều tiếp cận thông tin; kéo giảm nợ quá hạn của quận còn dưới 5% theo quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 và Giám đốc Sở LĐ&TB-XH Lê Minh Tấn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu không còn hộ cận nghèo chuẩn giai đoạn 2019-2020

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến 100% hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo một cách thường xuyên. Qua đó, không có hộ tái nghèo, thu nhập bình quân hộ cận nghèo đảm bảo trên 36 triệu đồng/người/năm, các chiêu thiêu hụt dịch vụ - xã hội giảm từ 30 điểm trở xuông, mức sông, điêu kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ khó khăn được cải thiện và duy trì, mang tính ổn định.

Qua khảo sát theo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Giai đoạn 2019 – 2020, toàn quận có 180 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,43% tổng số hộ dân toàn quận (41.506 hộ), với 742 nhân khẩu, có 180/180 hộ có thu nhập bình quân từ trên 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm; có 150/180 hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội từ 10 đến 30 điểm, trong đó, không có thiếu hụt chiều tình trạng đi học trẻ em, bảo hiểm y tế, việc làm, nước sạch, tiếp cận thông tin; chủ yếu thiếu hụt các tiêu chí: trình độ giáo dục người lớn, trình độ nghề, bảo hiểm xã hội, diện tích nhà ở.

Từ đó Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững quận đã đề ra các giải pháp thực hiện như  Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc nỗ lực phấn đấu vượt khó, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình, thoát nghèo căn cơ, bền vững. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đến 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh trợ vốn, chăm lo học bổng, hỗ trợ học phí, trợ cấp đột xuất, tặng thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, phương tiện và dụng cụ học tập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tặng phương tiện tiếp cận thông tin, bảo trợ thường xuyên đối với hộ có hoàn cảnh đặc biệt, không thể tự nâng thu nhập hộ, hỗ trợ tiếp cận 5 chiều dịch vụ - xã hội cơ bản với 11 tiêu chí một cách thường xuyên nhằm giảm thiếu hụt các chiều. Qua đó, kịp thời có giải pháp hỗ trợ mang tính căn bản để giúp hộ tăng thu nhập và giảm thiếu hụt các chiều dịch vụ - xã hội một cách ổn định, bền vững như: học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, trợ vốn kinh doanh.., đảm bảo kết quả thực hiện chương trình theo tiến độ.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận 5 đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận 5 trao bảo trợ cho các hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, công nhận Quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019 – 2020 (toàn quận không còn hộ dân có thu nhập bình quân đầu người từ 36 triệu đồng/người/năm trở xuống và tổng điểm thiếu hụt các chiều xã hội cơ bản từ 40 điểm trở lên). Như vậy, Quận 5 là quận đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Giảm nghèo bền vững Quận 5 cho biết, thành tích trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, Quận 5 sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, cách làm có hiệu quả để nâng cao thu nhập các hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của thành phố giai đoạn 2021 – 2025. Các chỉ tiêu dự kiến hộ nghèo giảm dưới 0,5%, hộ cận nghèo giảm dưới 2%, thu nhập bình quân hộ tăng gấp 1,3 lần so với năm 2020.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Quận 5 khen thưởng cho 57 tập thể và 51 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo TPHCM giai đoạn 2019-2020; trao phiếu bảo trợ thường xuyên cho 15 hộ gia đình vừa vượt chuẩn cận nghèo giai đoạn 2019 - 2020, mỗi hộ 6.000.000 đồng/năm.


Số lượt người xem: 180    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm