SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
5
9
0
8
Bản tin quận 18 Tháng Giêng 2021 7:40:00 SA

Quận ủy Quận 5 tổng kết công tác dân vận, công tác tuyên giáo, công tác văn phòng cấp ủy năm 2020

 

Sáng 14/01/2021, Quận ủy Quận 5 đã tổ chức tổng kết công tác dân vận, công tác tuyên giáo, công tác văn phòng cấp ủy năm 2020. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên Giáo, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận.

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 tại buổi lễ tổng kết

Năm 2020, công tác dân vận của Đảng bộ quận tiếp tục đạt những kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tư an toàn xã hội trên địa bàn quận. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có những chuyển biến khá tích cực, tập trung đề ra nhiều giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót trong công tác dân vận, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận của chính quyền được tăng cường.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, củng cố; đẩy mạnh công tác xây dựng, tập hợp và phát triển lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội được triển khai rộng khắp; các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện hiệu quả 05 nội dung “Dân vận khéo”: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”; “Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp”; “Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”; “Không vi phạm luật giao thông đường bộ”; “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện tốt. Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, việc thực hiện chương trình an sinh xã hội đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân các giới.Nhân dân ngày càng quan tâm phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền các cấp, mạnh dạn hơn trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, tham gia đóng góp xây dựng địa phương. Vai trò giám sát của nhân dân ngày càng phát huy tích cực, những phản ánh của đảng viên và nhân dân được ghi nhận và xem xét giải quyết kịp thời.

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, Ban tuyên giáo Quận 5 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, sáng tạo, thuyết phục và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị quan tâm và làm công tác tuyên giáo, đầu tư nâng chất hoạt động tuyên giáo cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng 3 đợt  thi đua 200 ngày chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII và chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của quận...

Năm 2020, Văn phòng Quận ủy đã tập trung tham mưu, phục vụ cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; sau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quy chế làm việc, xây dựng và triển khai Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy khóa XII (từ 01 tháng 8 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020); Quy định về chế độ thông tin, báo cáo của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ quận; Quy định về quy trình xử lý, ban hành văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy.

 

Văn phòng quận ủy đã có nhiều đổi mới về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác hệ thống mạng thông tin cơ bản được thực hiện tốt; công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nền nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy được thực hiện có hiệu quả; tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của cấp ủy ngày càng nền nếp, chu đáo. Việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm đúng mức, góp phần động viên, khuyến khích tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng quận ghi nhận sự nổ lực, chủ động của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác dân vận, công tác tuyên giáo, văn phòng cấp ủy cùng các ban xây dựng Đảng đã góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của quận. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, cán bộ thực hiện công tác dân vận, công tác tuyên giáo, văn phòng cấp ủy tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ trong tình hình hiện nay. Xây dựng lực lượng chính trị nồng cốt trong các lĩnh vực, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chanh chóng, chính xác đến người dân, không để bị đọng trong các tình huống…

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 29 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2020; 15 tập thể có thành tích xuất sắc nổi bậc trong công tác tuyên giáo năm 2020; Ủy ban nhân dân Quận 5 khen thưởng 7 tập thể, 6 cá nhân có thành trong triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020.


Số lượt người xem: 19    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm