SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
5
6
3
1
Bản tin quận 18 Tháng Giêng 2021 7:45:00 SA

Quận 5 tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

 

Ngày 15/01/2021, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5, đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí Đặng Quế Hương - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ nhiện Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

 

Khen thưởng các tập thể

Năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện kiểm tra đối với 04/04 tổ chức và 05/04 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 5. Cấp ủy 44 cơ sở đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đối với 48 chi bộ và 66 đảng viên theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành giám sát đối với 07/03 tổ chức đảng (06 Đảng ủy, 01 Chi bộ) và 10/02 đảng viên (01 Quận ủy viên, 08 Đảng ủy viên, 01 Chi ủy viên). Nội dung: về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chỉ thị số 02-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cấp ủy 44 cơ sở đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 54 chi bộ và 63 đảng viên theo kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng tham gia các tham luận và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng giúp cho công tác tổ chức xây dựng đảng, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; và thực hiện Quy định 1374 ngày càng hiệu quả hơn hơn.

Dịp này, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xây dựng tổ chức Đảng.


Số lượt người xem: 24    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm