SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
5
7
3
4
Bản tin quận 18 Tháng Giêng 2021 7:50:00 SA

Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020

 

Ngày 14/01/2021, Hội Khuyến học Quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.

Đến dự có bà Dương Thị Trúc Bạch – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, ông Phạm Nam Vĩnh An - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Quận 5, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dâ Quận, bà Lý Kim Mai – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 5.

 

Năm 2020 là năm kết thúc Đề án 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng các mô hình học tập” và Đề án 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Đây là cơ sở để giúp cho Hội tham mưu Cấp ủy, UBND tổ chức hội nghị, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai và tổ chức tuyên dương 4 mô hình học tập. Trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, UBND các cấp, sự phối hợp các ban ngành, đoàn thể cùng với sự nhiệt tình, tích cực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội tạo điều kiện thuận lợi để Hội đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phong phú đa dạng và đi vào chiều sâu hướng về cơ sở, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu của năm.

Năm 2020, Quận và 15 phường đã có nhiều hình thức vận động xây dựng quỹ như, vận động ký sổ vàng, chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”, học bổng 1&1, thu gom phế liệu. Tổng số tiền 14.547.560.000 đồng, bình quân 98,442 đồng/người. Tổ chức ngày hội thu: Số heo: 25.630, Số tiền: 28.776.190.000 đồng. Từ số tiền nuôi heo đất, ủng hộ lại cho quỹ khuyến học 1.255.000.000 đ. Toàn quận đã trao: 2.725 suất học bổng, với tổng số tiền 4.713.000.000 đồng. 15 phường đã tuyên dương khen thưởng 305 gia đình học tập tiêu biểu; 49 chi hội đạt cộng đồng học tập tiêu biểu, 30 đơn vị và 15 dòng họ học tập tiêu biểu. Cấp quận tuyên dương khen thưởng 72 gương điển hình 4 mô hình học tập giai đoạn 2016-2020. Bình chọn 17.062 hội viên đạt tiên tiến, tỷ lệ 54,87% ; 6.072 hội viên đạt xuất sắc, tỷ lệ 35,58%.

Trong năm 2021, Hội khuyến học Quận 5 Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy và chính quyền đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, nâng chất lượng xây dựng các mô hình học tập và Thông tư 44/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiếp tục cũng cố cơ sở Hội, nâng chất lượng hội viên; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin báo đài; Phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, tăng số lượng và chất lượng học bổng. Nhân rộng học bổng 1&1 đến chi hội cơ sở.

Dịp này, Hội Khuyến học Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 5 và Hội khuyến học Quận 5 trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học năm 2020; các đơn vị cũng đóng góp quỹ khuyến học năm 2021 với số tiền gần 400 triệu đồng.


Số lượt người xem: 20    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm