SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
0
8
2
3
7
Bản tin quận 29 Tháng Ba 2021 8:05:00 SA

Hơn 500 cán bộ, đảng viên dự tập huấn, chuyên đề Nghị định 130/2020/NĐ CP về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

 

Ngày 23/3/2021, Quận 5 tổ chức Hội nghị, chuyên đề Nghị định số 130/2020/NĐ – CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5 cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo, cán bộ các Ban Quận ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận, phường.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 130/2020/NĐ – CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt, Điều 20 Nghị định số 130/2020/NĐ – CP quy định: 1. Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng. 2. Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. Điều 12 Nghị định 130/NĐ – CP quy định: 1. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được công khai bao gồm bản kê khai lần đầu, bản kê khai phục vụ việc bổ nhiệm và bản kê khai hàng năm hoặc bản kê khai bổ sung liền trước đó. Việc công khai được thực hiện bằng hình thức công bố tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 2. Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, người chủ trì cuộc họp thực hiện việc công khai bản kê khai như sau: a) Phát cho những người bỏ phiếu tín nhiệm bản sao của các bản kê khai nêu tại khoản 1 Điều này; b) Đọc hoặc phân công người đọc bản kê khai phục vụ bổ nhiệm và Kết luận xác minh tài sản, thu nhập (nếu có). Người kê khai có quyền giải thích các ý kiến nêu tại cuộc họp liên quan tới bản kê khai (nếu có). 3. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải được ghi vào biên bản cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc.

 

Đồng chí Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nội dung

Qua hội nghị nhằm tăng cường kỷ cương hành chính trong việc tổ chưc thực hiện, thi hành pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 5 về thi hành và áp dụng quy định kiểm soát tài sản, thu nhập.


Số lượt người xem: 24    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm