SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
0
9
6
8
7
4
Bản tin quận 16 Tháng Năm 2022 9:50:00 SA

Quận 5 thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022

 

Ngày 4/5/2022, Quận 5 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Mục tiêu được Quận 5 xác định cần phải giảm ít nhất 5% - 10% trên 03 mặt số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương so với năm 2021; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông các văn bản khác của Thành phố có liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo hướng có trọng tâm và có chiều sâu để mỗi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa giao thông đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện giao thông; quán triệt tinh thần mỗi người dân là tuyên truyền viên để tuyên truyền cho gia đình, người thân và cộng đồng dân cư; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số.

- Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải; kiên quyết xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình và đặc điểm của quận; tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng chống ùn tắc giao thông; thường xuyên rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không để xảy ra tình trạng “tái chiếm”, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương lơ là trong công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè.


Số lượt người xem: 133    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm