SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
8
3
7
4
1
Bản tin quận 30 Tháng Năm 2022 7:30:00 SA

Hội nghị trực tuyến quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn mới của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

 

Ngày 26/5/2022, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tại điểm cầu chính, đến dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Nguyễn An Ninh – Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương và hàng ngàn cán bộ đảng viên tại 38 điểm cầu trên toàn Thành phố.

 

Tại điểm cầu Quận 5, đến dự có đồng chí Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 cùng 274 đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn, Ban thường vụ Thành ủy Thành phố đã nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các cơ quan kiểm tra của Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp; sau hội nghị này, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương sớm tổ chức hội nghị quán triệt đến cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tháng 6/2022 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn An Ninh – Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương đã quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó, tập trung chủ yếu báo cáo về: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn An Ninh – Viện trưởng Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng trao đổi và giải đáp gần 30 ý kiến thắc mắc liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.


Số lượt người xem: 334    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm